Thi đua phải thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị

(ANTĐ) - Ngày 1-3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp 41, tổng kết công tác năm 2010, bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2011.

Thi đua phải thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị

(ANTĐ) - Ngày 1-3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp 41, tổng kết công tác năm 2010, bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2011.

Năm 2010, hoạt động của Hội đồng và Thường trực Hội đồng đã đảm bảo thực hiện theo quy chế, duy trì nền nếp sinh hoạt và hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ đề ra. Hội đồng đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII, có tác dụng lan tỏa sâu rộng, tạo khí thế thi đua sôi nổi.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội” và phong trào “Cả nước chung sức, đồng lòng, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010”, các bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các địa phương trong cả nước đã tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, với các hình thức thi đua đa dạng, phong phú và có sức lan tỏa. Nội dung thi đua được gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, phục hồi tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội; thi đua thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng chống tham nhũng…

Tại phiên họp, nhiều ý kiến cho rằng năm 2011, phong trào thi đua cần chú trọng vào các mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định tăng trưởng kinh tế vĩ mô, xây dựng nông thôn mới. Trong hoạt động thi đua khen thưởng, cần chỉ đạo uốn nắn đội ngũ làm công tác thi đua các cấp và công khai các tiêu chí khen thưởng; bổ sung tiêu chí xét tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho các doanh nghiệp phải có văn bản của cơ quan kiểm toán xác nhận lành mạnh về vấn đề tài chính…

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, các bộ, ngành, Mặt trận, đoàn thể và các địa phương có kế hoạch cụ thể để tổ chức các phong trào thi đua, bám sát nhiệm vụ trọng tâm là ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, góp phần phục hồi tăng trưởng kinh tế, bảo đảm quốc phòng an ninh, tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, và đảm bảo an sinh xã hội; đồng thời bám sát yêu cầu vừa trước mắt vừa lâu dài là nhân rộng gương người tốt, lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực, khen thưởng đúng, suy tôn đúng.

Thủ tướng lưu ý, các phong trào thi đua phải thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, sát với cuộc sống, phù hợp nguyện vọng của dân.

Cần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng khen thưởng, chống mọi biểu hiện hình thức, bệnh thành tích; thi đua, khen thưởng phải thực sự là động lực to lớn và là biện pháp quan trọng xây dựng con người mới. Tăng cường khen thưởng đơn vị cơ sở và người lao động trực tiếp, tiêu biểu; khen thưởng thực hiện nhiệm vụ chính trị; khen thưởng đột xuất; khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, chú ý những tấm gương bình dị mà tiêu biểu.            

(Theo TTXVN)