Thêm hàng loạt trường hợp được miễn lệ phí trước bạ từ 1-3

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ, từ 1-3, vợ chồng khi nhập tài sản chung sẽ được miễn lệ phí trước bạ. Bên cạnh đó, Nghị đinh cũng bổ sung quy định tính lệ phí trước bạ với nhà nhiều tầng, nhà chung cư.

Nghị định 10/2022 đã bổ sung thêm trường hợp được miễn lệ phí trước bạ là: Tài sản hợp nhất của vợ chồng sau khi kết hôn; Tài sản phân chia cho vợ, chồng khi ly hôn theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án.

Trong khi đó, theo quy định hiện hành, thu nhập từ việc chuyển nhượng, thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng đang chỉ được miễn thuế thu nhập cá nhân và vẫn phải nộp lệ phí trước bạ là 0,5% như các khoản thu nhập khác.

Như vậy, từ 1-3 tới, sau khi kết hôn, vợ chồng muốn nhập tài sản riêng vào tài sản chung hoặc phân chia tài sản khi ly hôn theo thỏa thuận hoặc theo phán quyết của Tòa án sẽ được miễn lệ phí trước bạ.

Ngoài trường hợp trên, khi Giấy chứng nhận đã bị mất, rách nát, ố, nhoè, hư hỏng nếu tổ chức, cá nhân có Giấy chứng nhận có đề nghị cấp lại cũng được miễn lệ phí trước bạ.

Điểm d khoản 16 Điều 10 Nghị định 10/2022 nêu rõ, tài sản của tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng khi được cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản do giấy chứng nhận bị mất, rách nát, ố, nhòe, hư hỏng, tổ chức, cá nhân không phải kê khai, làm thủ tục miễn lệ phí trước bạ khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp này.

Về căn cứ tính lệ phí trước bạ với nhà mua theo phương thức đấu giá, đấu thầu, theo điểm c khoản 1 Điều 7 Nghị định 10/2022, việc tính lệ phí trước bạ theo phương thức đấu giá, đấu thầu là giá trúng đấu giá, đấu thầu thực tế ghi trên hoá đơn, chứng từ hoặc giá trúng đấu giá, đấu thầu thực tế theo biên bản trúng đấu giá, đấu thầu hoặc theo văn bản phê duyệt kết quả đấu giá, đấu thầu.

Ngoài ra, Nghị định cũng bổ sung quy định tính lệ phí trước bạ với nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư. Cụ thể, giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư bao gồm cả giá trị đất được phân bổ.

Giá trị đất được phân bổ được xác định bằng giá đất tại Bảng giá đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành nhân với hệ số phân bổ. Hệ số phân bổ được xác định theo quy định tại Nghị định số 53/2011/NĐ-CP.

Mặt khác, ngoài những tài sản quy định tại Nghị định 140/2016/NĐ-CP như nhà, đất, súng săn, thuyền, kể cả du thuyền, tàu bay, xe mô tô hai bánh, xe gắn máy... thì Điều 3 Nghị định 10/2022/NĐ-CP đã bổ sung thêm loại tài sản phải chịu lệ phí trước bạ gồm tàu ngầm, tàu lặn.

Đặc biệt, Nghị định còn sửa thủ tục ghi nợ lệ phí trước bạ nhà, đất, bỏ yêu cầu về giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được ghi nợ lệ phí trước bạ. Điểm a khoản 3 Điều 9 Nghị định 10/2022 quy định về hồ sơ nộp ghi nợ lệ phí trước bạ như sau: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được ghi nợ lệ phí trước bạ nhà, đất nêu tại khoản 1 Điều này thực hiện khai lệ phí trước bạ và nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.