Thế giới năm 2019 có gì để con người ta lạc quan hơn? ảnh 1Thế giới năm 2019 có gì để con người ta lạc quan hơn? ảnh 2Thế giới năm 2019 có gì để con người ta lạc quan hơn? ảnh 3Thế giới năm 2019 có gì để con người ta lạc quan hơn? ảnh 4Thế giới năm 2019 có gì để con người ta lạc quan hơn? ảnh 5Thế giới năm 2019 có gì để con người ta lạc quan hơn? ảnh 6Thế giới năm 2019 có gì để con người ta lạc quan hơn? ảnh 7Thế giới năm 2019 có gì để con người ta lạc quan hơn? ảnh 8Thế giới năm 2019 có gì để con người ta lạc quan hơn? ảnh 9Thế giới năm 2019 có gì để con người ta lạc quan hơn? ảnh 10Thế giới năm 2019 có gì để con người ta lạc quan hơn? ảnh 11Thế giới năm 2019 có gì để con người ta lạc quan hơn? ảnh 12Thế giới năm 2019 có gì để con người ta lạc quan hơn? ảnh 13Thế giới năm 2019 có gì để con người ta lạc quan hơn? ảnh 14Thế giới năm 2019 có gì để con người ta lạc quan hơn? ảnh 15

Thế giới năm 2019 có gì để con người ta lạc quan hơn?

ANTD.VN - Thế giới năm 2019 tiếp tục hứng chịu bất ổn, hỗn loạn và đau thương bởi chiến tranh, suy thoái kinh tế, khủng hoảng di cư và bóng ma của biến đổi khí hậu… nhưng hãy tạm quên đi bức tranh màu xám ấy, vẫn đang có những tín hiệu tích cực để chúng ta có thêm hy vọng về một thế giới sẽ tốt đẹp hơn.