“The collection: Trần Việt Phú” mở ra thế giới bí ẩn của họa sĩ ảnh 1“The collection: Trần Việt Phú” mở ra thế giới bí ẩn của họa sĩ ảnh 2“The collection: Trần Việt Phú” mở ra thế giới bí ẩn của họa sĩ ảnh 3“The collection: Trần Việt Phú” mở ra thế giới bí ẩn của họa sĩ ảnh 4“The collection: Trần Việt Phú” mở ra thế giới bí ẩn của họa sĩ ảnh 5“The collection: Trần Việt Phú” mở ra thế giới bí ẩn của họa sĩ ảnh 6“The collection: Trần Việt Phú” mở ra thế giới bí ẩn của họa sĩ ảnh 7“The collection: Trần Việt Phú” mở ra thế giới bí ẩn của họa sĩ ảnh 8“The collection: Trần Việt Phú” mở ra thế giới bí ẩn của họa sĩ ảnh 9“The collection: Trần Việt Phú” mở ra thế giới bí ẩn của họa sĩ ảnh 10“The collection: Trần Việt Phú” mở ra thế giới bí ẩn của họa sĩ ảnh 11“The collection: Trần Việt Phú” mở ra thế giới bí ẩn của họa sĩ ảnh 12“The collection: Trần Việt Phú” mở ra thế giới bí ẩn của họa sĩ ảnh 13“The collection: Trần Việt Phú” mở ra thế giới bí ẩn của họa sĩ ảnh 14“The collection: Trần Việt Phú” mở ra thế giới bí ẩn của họa sĩ ảnh 15“The collection: Trần Việt Phú” mở ra thế giới bí ẩn của họa sĩ ảnh 16“The collection: Trần Việt Phú” mở ra thế giới bí ẩn của họa sĩ ảnh 17

“The collection: Trần Việt Phú” mở ra thế giới bí ẩn của họa sĩ

ANTD.VN - “The collection: Trần Việt Phú” là triển lãm trưng bày các tác phẩm đã được họa sĩ sáng tác trong nhiều giai đoạn và nằm trong tay của nhiều nhà sưu tầm. Các bức tranh mở ra không gian tĩnh lặng, khiêm nhường đầy cảm xúc yêu thương như con người tác giả.