Thành ủy Hà Nội tổng kết 5 năm thực hiện chương trình số 04-CTr/TU

ANTD.VN - Sáng 6-1 tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tổng kết chương trình 04-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020”.

Tới dự Hội nghị có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung;  Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đào Đức Toàn cùng đại diện lãnh đạo các Sở và phòng ban nghiệp vụ.

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình số 04 -CTr/TU, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU Ngô Văn Quý cho biết, các chỉ tiêu của chương trình đều đạt so với kế hoạch đề ra, cao hơn so với cùng kỳ của nhiệm kỳ trước (giai đoạn 2011-2015).

Có 4 chỉ tiêu của chương trình đã về đích là: chỉ tiêu về tỷ lệ xã có điểm luyện tập thể dục thể thao theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo cuối kỳ; tỷ lệ trẻ em 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân <8,5% (năm 2016 là 9,2%, 2015 là 9,4%); tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế theo chuẩn mới.

Thành ủy Hà Nội tổng kết 5 năm thực hiện chương trình số 04-CTr/TU ảnh 1

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện chương trình số 04-Ctr/TU

Đặc biệt, công tác xây dựng phát triển văn hóa Thủ đô được triển khai có trọng tâm, trọng điểm; hoạt động văn hóa xã hội ngày càng phong phú, đa dạng, chất lượng ngày càng được nâng cao đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân; nhiều sự kiện lớn mang tầm quốc gia và quốc tế được tổ chức thành công; thể thao duy trì, giữ vững vị trí dẫn đầu cả nước; đã xây dựng, ban hành và triển khai hiệu quả các quy tắc ứng xử.

Việc đổi mới căn bản giáo dục được triển khai đồng bộ, đổi mới phương pháp giảng dạy, phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông. Hoạt động khoa học và công nghệ đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong việc ứng dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống.

Y tế đã khắc phục tình trạng quá tải ở các bệnh viện, áp dụng nhiều kỹ thuật cao trong khám chữa bệnh cho người dân. Công tác giải quyết việc làm được tăng cường, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức theo hướng trang bị kỹ năng, bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn nghiệp vụ.

Công tác xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh triển khai có trọng tâm, trọng điểm và chuyển biến rõ nét: Có nhiều giải pháp cụ thể bước đầu đạt hiệu quả, với nhiều mô hình, sáng kiến hay như: thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội; ban hành và triển khai các quy tắc ứng xử; đưa vào giảng dạy bộ tài liệu Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh, Giáo dục an toàn giao thông, Giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa địa phương trong nhà trường, thực hiện "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh"...

Tuy nhiên, sau 5 năm thực hiện, chương trình 04-Ctr/TU cũng bộc lộ những hạn chế. Đó là  một số dự án chậm tiến độ so với kế hoạch. Hoạt động quảng cáo, kinh doanh dịch vụ văn hóa… vi phạm và tái vi phạm vẫn còn tiềm ẩn. Nhiều di tích xuống cấp nhưng chưa được đầu tư tu bổ, tôn tạo, nâng cấp kịp thời.

Phó bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tặng Bằng khen của Thành ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Việc giáo dục toàn diện về thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng sống kết quả đạt được chưa thực sự đồng đều; việc kết hợp giữa học lý thuyết và thực hành chưa được như mong muốn. Công tác phòng chống dịch bệnh được duy trì thường xuyên nhưng tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Hệ thống y tế cơ sở có nơi chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân; đội ngũ y tế còn thiếu; vẫn còn tình trạng vượt tuyến gây quá tải ở tuyến trên, lãng phí ở tuyến dưới. Kết quả thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng tại các địa phương chưa đồng đều, ứng xử của người dân tại một số điểm công cộng chuyển biến chậm.

Nguyên nhân của những hạn chế này là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền một số cơ sở chưa thực sự quyết liệt, chưa huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; việc huy động các nguồn lực ngoài ngân sách cho phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế, hiệu quả thấp; chưa thiết lập được mối liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc đào tạo, xây dựng chương trình, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ và tuyển dụng lao động sau đào tạo nghề...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU Nguyễn Thị Bích Ngọc đã biểu dương những nỗ lực của các đoàn thể; các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc; các sở, ban, ngành, đã tập trung chỉ đạo thực hiện bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm, có giải pháp chỉ đạo thực hiện hiệu quả chương trình

Trên cơ sở đó, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc nêu những nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới.

Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU Nguyễn Thị Bích Ngọc tặng Bằng khen của Thành ủy cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tiếp tục phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong duy trì thực hiện các nội dung của chương trình Gắn phát triển kinh tế - xã hội với phát triển văn hóa, đẩy mạnh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm của chương trình. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật cần được tăng cường; bảo đảm việc tổ chức các ngày lễ lớn đúng với yêu cầu của trung ương và thành phố.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả các quy tắc ứng xử của thành phố, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Hệ thống thông tin tuyên truyền, nhất là các cơ quan thông tấn, báo chí của thành phố cần chủ động làm tốt hơn nữa công tác thông tin, vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, đạt hiệu quả thiết thực hơn nữa trong thực hiện các nội dung của Chương trình.

Tại hội nghị, Thành ủy, UBND thành phố đã tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có những đóng góp hiệu quả trong việc thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU.