Thành phố phê bình Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm

(ANTĐ) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội - ông Phí Thái Bình vừa phê bình Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm do đã thực hiện thiếu nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND TP về việc xử lý tình trạng xây dựng lấn chiếm rạp Kim Đồng.

Thành phố phê bình Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm

(ANTĐ) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội - ông Phí Thái Bình vừa phê bình Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm do đã thực hiện thiếu nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND TP về việc xử lý tình trạng xây dựng lấn chiếm rạp Kim Đồng.

Từ ngày 11-2-2010, UBND TP đã có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND TP và Giám đốc Sở Xây dựng giải quyết, xử lý việc lấn chiếm xây dựng sang rạp Kim Đồng của nhà 17B Hàng Bài. Đến ngày 1-7 vừa qua, UBND TP tiếp tục có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức tháo dỡ ngay công trình vi phạm nêu trên, chịu trách nhiệm trước thành phố về việc chậm trễ xử lý, báo cáo UBND TP kết quả trước 5-7. Tuy nhiên cho tới thời điểm này, UBND TP vẫn chưa nhận được báo cáo của Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm và Giám đốc Sở Xây dựng về việc trên. Công trình rạp Kim Đồng là một trong những công trình chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, phải hoàn thành trước thời điểm Đại lễ.

Phó Chủ tịch Thường trực Phí Thái Bình cũng yêu cầu Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm và Giám đốc Sở Xây dựng nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của thành phố, báo cáo UBND TP trước ngày 5-8.

Minh Hoàng