Thành phố Hồ Chí Minh được quyền chi thu nhập tăng thêm cho công chức gần gấp đôi ngạch, bậc lương

ANTD.VN -  Ngoài cơ chế ưu đãi về việc được quyền tăng thuế suất, được hưởng 50% khoản thu từ tiền sử đụng dất, TP Hồ Chí Minh (TP HCM) còn được Quốc hội cho quyền quyết định việc chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức…
Ngoài cơ chế ưu đãi về việc được quyền tăng thuế suất, được hưởng 50% khoản thu từ tiền sử đụng dất, TP Hồ Chí Minh (TP HCM) còn được Quốc hội cho quyền quyết định việc chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức…

Đa số ĐBQH thống nhất thông qua nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách

đặc thù phát triển TP HCM

Chiều 24-11, với 93,96% ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM. 

Theo Nghị quyết này, HĐND - TP. HCM đề xuất để Chính phủ xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định áp dụng trên địa bàn Thành phố thí điểm tăng mức thuế hoặc thuế suất đối với một số hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường. Mức tăng thuế hoặc thuế suất không quá 25% so với mức thuế hoặc thuế suất hiện hành.

Bên cạnh đó, ngân sách TP. HCM được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn với tài sản trên đất theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý trên địa bàn Thành phố để đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ đầu tư công của Thành phố.

Cũng tại Nghị quyết này, HĐND - TP. HCM được quyền quyết định bố trí ngân sách Thành phố chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức khu vực quản lý Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý theo hiệu quả công việc ngoài việc thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tuy nhiên, mức tăng thêm tối đa không quá 1,8 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ. Mức thu nhập cho các chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt của Thành phố do HĐND - TP. HCM quy định.