Thắng lợi lớn của Nga buộc Mỹ và phương Tây phải thay đổi mục tiêu? ảnh 1Thắng lợi lớn của Nga buộc Mỹ và phương Tây phải thay đổi mục tiêu? ảnh 2Thắng lợi lớn của Nga buộc Mỹ và phương Tây phải thay đổi mục tiêu? ảnh 3Thắng lợi lớn của Nga buộc Mỹ và phương Tây phải thay đổi mục tiêu? ảnh 4Thắng lợi lớn của Nga buộc Mỹ và phương Tây phải thay đổi mục tiêu? ảnh 5Thắng lợi lớn của Nga buộc Mỹ và phương Tây phải thay đổi mục tiêu? ảnh 6Thắng lợi lớn của Nga buộc Mỹ và phương Tây phải thay đổi mục tiêu? ảnh 7Thắng lợi lớn của Nga buộc Mỹ và phương Tây phải thay đổi mục tiêu? ảnh 8Thắng lợi lớn của Nga buộc Mỹ và phương Tây phải thay đổi mục tiêu? ảnh 9Thắng lợi lớn của Nga buộc Mỹ và phương Tây phải thay đổi mục tiêu? ảnh 10Thắng lợi lớn của Nga buộc Mỹ và phương Tây phải thay đổi mục tiêu? ảnh 11Thắng lợi lớn của Nga buộc Mỹ và phương Tây phải thay đổi mục tiêu? ảnh 12Thắng lợi lớn của Nga buộc Mỹ và phương Tây phải thay đổi mục tiêu? ảnh 13Thắng lợi lớn của Nga buộc Mỹ và phương Tây phải thay đổi mục tiêu? ảnh 14

Thắng lợi lớn của Nga buộc Mỹ và phương Tây phải thay đổi mục tiêu?

ANTD.VN - Có ý kiến cho rằng thắng lợi lớn của Nga đã buộc Mỹ và phương Tây phải tránh đối đầu để quay sang khu vực châu Á Thái Bình Dương.