Tháng 6-2018: Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực thi hành

ANTD.VN -Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, công khai danh sách người có chứng chỉ hành nghề dược, xóa cơ chế xin - cho trong giao dịch hàng hóa nông sản…là những chính sách nổi bật chính thức có hiệu lực thi hành trong tháng 6-2018.

Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính quy định, Bộ, cơ quan ngang bộ; tổng cục và tương đương, cục, vụ thuộc bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết thủ tục hành chính và tham gia vào quá trình giải quyết thủ tục hành chính. UBND các cấp; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; các ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao có nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết thủ tục hành chính. Nghị định có hiệu lực từ ngày 21-6-2018.

Bên cạnh đó, Thông tư 32/2017/TT-BTTTT về quy định cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước cũng có hiệu lực từ 1-6.

Thông tư 12/2018/TT-BGDĐT về ban hành quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập quy định, từ 1-6, quy trình xét thăng hạng viên chức giảng dạy tại đại học công lập bao gồm: Chuẩn bị xét thăng hạng, tổ chức xét hồ sơ thăng hạng và tổ chức xét thăng hạng. Trường hợp phúc khảo kết quả, viên chức gửi đơn phúc khảo đến Hội đồng trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết quả được công bố và gửi đến ứng viên.

Nghị định 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp nêu rõ, hỗ trợ tối đa đến 90% chi phí khi mua bảo hiểm nông nghiệp cho các cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Với các đối tượng sản xuất nông nghiệp còn lại không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo sẽ được hỗ trợ tối đa 20% phí bảo hiểm nông nghiệp. Các rủi ro do thiên tai, dịch bệnh sẽ được bảo hiểm hỗ trợ như: Bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, ngập lụt, sạt lở, hạn hán, rét hại, mưa đá… Nghị định có hiệu lực từ 5-6.

Thông tư 01/2018/TT-TANDTC quy định về công tác thi đua, khen thưởng của TAND. Theo đó, đối tượng thi đua tại Thông tư này là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (kể cả đang trong thời gian tập sự, thử việc) làm việc trong: Các đơn vị thuộc TAND tối cao, Học viện Tòa án, các TAND cấp cao, Tòa án quân sự các cấp, TAND cấp tỉnh, cấp huyện…Thông tư hiệu lực thi hành từ 8-6.

Từ 1-6, tên thương mại của thuốc ghi trên nhãn thuốc phải đảm bảo không có tính chất quảng cáo

Theo Nghị định số 51/2018/NĐ-CP của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP, ngày 28/12/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa, từ 1-6, thay vì phải mất 3-4 tháng xin phép, các sản phẩm nông sản Việt Nam có thể được giao dịch trên Sở Giao dịch hàng hóa mà không cần xin phép.

Theo Thông tư 07/2018/TT-BYT, từ 1-6, các cơ sở kinh doanh dược phải thông báo đến Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương danh sách người có Chứng chỉ hành nghề dược đang hành nghề tại cơ sở. Thời hạn thông báo là 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động hoặc từ ngày có sự thay đổi về người được cấp Chứng chỉ hành nghề dược đang hành nghề.

Thông tư 01/2018/TT-BYT quy định, từ 1-6, tên thương mại của thuốc ghi trên nhãn thuốc phải đảm bảo: Không có tính chất quảng cáo; Không gây hiểu lầm về thành phần, xuất xứ thuốc; Không gây hiểu lầm hoặc mang tính chất mô tả quá mức về tác dụng, hiệu quả, chỉ định của thuốc và một số lưu ý khác.

Còn theo Thông tư 11/2018/TT-BYT về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc có hiệu lực từ 20-6, 4 trường hợp thuốc phải do Bộ Y tế kiểm nghiệm trước khi lưu hành bao gồm: Vắc xin, sinh phẩm là huyết thanh có chứa kháng thể; Sinh phẩm là dẫn xuất của máu và huyết thanh người; Thuốc nhập khẩu theo quy định tại Điều 70 Nghị định 54/2017/NĐ-CP; Thuốc được sản xuất bởi cơ sở sản xuất thuốc nước ngoài thuộc danh sách cơ sở sản xuất có thuốc vi phạm chất lượng do Bộ Y tế công bố.