Tháng 12-2023: Hàng loạt chính sách mới về tiền lương, giáo viên có hiệu lực

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Quy định mới nhất về vị trí việc làm của giáo viên, viên chức trong trường học, định mức số lượng giáo viên mầm non công lập… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12 tới.

Thông tư 21/2023/TT-BGDĐT về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập, có hiệu lực từ ngày 16-12.

Theo đó, viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0, từ hệ số lương 2,10-4,89 quy định tại Bảng 3 (bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004.

Trong khi đó, theo Thông tư liên tịch 19/2016 (hết hiệu lực từ 16/12/2023), chức danh nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật hạng IV (mã số V.07.06.16) quy định tại Thông tư liên tịch này được áp dụng hệ số lương của viên chức loại B (từ hệ số lương 1,86-4,06)…

Tháng 12-2023: Hàng loạt chính sách mới về tiền lương, giáo viên có hiệu lực  ảnh 1

Thông tư 21/2023/TT-BGDĐT về xếp lương viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật có hiệu lực từ ngày 16-12 (ảnh minh họa)

Thông tư 19/2023/TT-BGDĐT hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. Theo đó, từ 16-12, định mức giáo viên mầm non công lập được quy định như sau:

Đối với nhóm trẻ: Cứ 15 trẻ em/nhóm trẻ từ 3-12 tháng tuổi; 20 trẻ em/nhóm trẻ từ 13-24 tháng tuổi; 25 trẻ em/nhóm trẻ từ 25-36 tháng tuổi được bố trí tối đa 2,5 giáo viên/nhóm trẻ;

Đối với lớp mẫu giáo: Cứ 25 trẻ em/lớp từ 3-4 tuổi; 30 trẻ em/lớp từ 4-5 tuổi; 35 trẻ em/lớp từ 5-6 tuổi được bố trí tối đa 2,2 giáo viên/lớp;

Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập có hiệu lực từ 16-12.

Theo thông tư này, vị trí việc làm "giáo vụ" cũng được xác định ở cấp học tiểu học, trung học cơ sở thay vì chỉ có vị trí việc làm "giáo vụ" ở cấp THPT và trường chuyên biệt.

Thông tư 01/2023/TT-TTCP hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành có hiệu lực từ 18-12. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan thanh tra, gồm:

Cơ quan thanh tra theo cấp hành chính (Thanh tra Chính phủ; Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thanh tra quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; Cơ quan thanh tra tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt);

Cơ quan thanh tra theo ngành, lĩnh vực (Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ; Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ và tương đương; Cơ quan thanh tra trong cơ quan cơ yếu Chính phủ; Thanh tra sở); Cơ quan thanh tra ở cơ quan thuộc Chính phủ.

Thông tư 11/2023/TT-BXD hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

Theo đó, từ 5-12, có 27 vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành xây dựng, gồm: Chuyên viên cao cấp Quản lý quy hoạch xây dựng; Chuyên viên chính Quản lý quy hoạch xây dựng; Chuyên viên Quản lý quy hoạch xây dựng; Chuyên viên cao cấp Quản lý kiến trúc; Chuyên viên chính Quản lý kiến trúc; Chuyên viên Quản lý kiến trúc…