• Giả danh người quen Bộ trưởng Đinh La Thăng

    Giả danh người quen Bộ trưởng Đinh La Thăng

    ANTĐ -Bộ GTVT cho biết, thời gian gần đây, xuất hiện một số người đến (hoặc gọi điện thoại) đến các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, hoặc Sở GTVT để liên hệ công tác, xưng danh là người thân, quen của Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng.