Thẩm định sách giáo khoa của 3 lớp cuối cùng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ GD-ĐT đang tiến hành thẩm định sách giáo khoa của 3 lớp cuối cùng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 là lớp 5, 9, 12 trong năm học 2024-2025.
Bộ GD-ĐT đang thực hiện thẩm định nốt SGK của các lớp cuối cùng theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 ảnh 1

Bộ GD-ĐT đang thực hiện thẩm định nốt SGK của các lớp cuối cùng theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

Bộ GD-ĐT vừa thông báo, từ ngày 2-10 Bộ sẽ tiếp nhận bản mẫu sách giáo khoa lớp 5 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 để tổ chức thẩm định.

Trên cơ sở kết quả thẩm định, Bộ GD-ĐT sẽ phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 5 dùng trong cơ sở giáo dục phổ thông để các địa phương lựa chọn, sử dụng trong các trường học từ năm học 2024-2025.

Hồ sơ đề nghị thẩm định sách giáo khoa được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22-12-2017 và Thông tư số 05/2022/ TT-BGDĐT ngày 19-3-2022 của Bộ GD-ĐT.

Các tổ chức, cá nhân gửi bản mẫu sách giáo khoa lớp 5 và sách giáo khoa môn ngoại ngữ 1 kèm theo hồ sơ thẩm định về Bộ GD-ĐT từ ngày 2-10 đến hết ngày 5-10-2023.

Các tác giả lưu ý, tương ứng với mỗi bản mẫu của môn toán, tiếng Việt, lịch sử và địa lý - cần có 20 bộ/môn; các môn học, hoạt động giáo dục còn lại là 15 bộ/môn.

Trước đó, Bộ GD-ĐT đã thông báo tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 9 và lớp 12. Hiện nay, Bộ GD-ĐT vẫn đang tổ chức tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định của các đơn vị theo kế hoạch.

Năm học 2023-2024, có 9 khối lớp đang học theo chương trình, sách giáo khoa mới gồm: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 và 11. Chỉ còn 3 khối lớp đang học theo chương trình giáo dục phổ thông 2006 gồm: 5, 9 và 12. Theo lộ trình, 3 khối lớp này sẽ thực hiện chương trình mới từ năm học 2024-2025.