Tết Thiếu nhi, trẻ em Hà Nội đến nông trại ở ngoại thành làm nông dânTết Thiếu nhi, trẻ em Hà Nội đến nông trại ở ngoại thành làm nông dânTết Thiếu nhi, trẻ em Hà Nội đến nông trại ở ngoại thành làm nông dânTết Thiếu nhi, trẻ em Hà Nội đến nông trại ở ngoại thành làm nông dânTết Thiếu nhi, trẻ em Hà Nội đến nông trại ở ngoại thành làm nông dânTết Thiếu nhi, trẻ em Hà Nội đến nông trại ở ngoại thành làm nông dânTết Thiếu nhi, trẻ em Hà Nội đến nông trại ở ngoại thành làm nông dânTết Thiếu nhi, trẻ em Hà Nội đến nông trại ở ngoại thành làm nông dânTết Thiếu nhi, trẻ em Hà Nội đến nông trại ở ngoại thành làm nông dânTết Thiếu nhi, trẻ em Hà Nội đến nông trại ở ngoại thành làm nông dânTết Thiếu nhi, trẻ em Hà Nội đến nông trại ở ngoại thành làm nông dânTết Thiếu nhi, trẻ em Hà Nội đến nông trại ở ngoại thành làm nông dânTết Thiếu nhi, trẻ em Hà Nội đến nông trại ở ngoại thành làm nông dânTết Thiếu nhi, trẻ em Hà Nội đến nông trại ở ngoại thành làm nông dân

Tết Thiếu nhi, trẻ em Hà Nội đến nông trại ở ngoại thành làm nông dân

ANTD.VN -Thay vì đến các khu vui chơi ở nội thành trong dịp Tết Thiếu nhi 1-6 thì nhiều bậc phụ huynh đã đưa con trẻ đến các nông trại thuộc vùng ngoại ô Hà Nội để tham gia các hoạt động vui chơi giải trí với những trải nghiệm kỹ năng sống.