Tên lửa hành trình Kh-101 Nga có cụm thiết bị gốc Mỹ? ảnh 1Tên lửa hành trình Kh-101 Nga có cụm thiết bị gốc Mỹ? ảnh 2Tên lửa hành trình Kh-101 Nga có cụm thiết bị gốc Mỹ? ảnh 3Tên lửa hành trình Kh-101 Nga có cụm thiết bị gốc Mỹ? ảnh 4Tên lửa hành trình Kh-101 Nga có cụm thiết bị gốc Mỹ? ảnh 5Tên lửa hành trình Kh-101 Nga có cụm thiết bị gốc Mỹ? ảnh 6Tên lửa hành trình Kh-101 Nga có cụm thiết bị gốc Mỹ? ảnh 7Tên lửa hành trình Kh-101 Nga có cụm thiết bị gốc Mỹ? ảnh 8Tên lửa hành trình Kh-101 Nga có cụm thiết bị gốc Mỹ? ảnh 9Tên lửa hành trình Kh-101 Nga có cụm thiết bị gốc Mỹ? ảnh 10Tên lửa hành trình Kh-101 Nga có cụm thiết bị gốc Mỹ? ảnh 11Tên lửa hành trình Kh-101 Nga có cụm thiết bị gốc Mỹ? ảnh 12Tên lửa hành trình Kh-101 Nga có cụm thiết bị gốc Mỹ? ảnh 13Tên lửa hành trình Kh-101 Nga có cụm thiết bị gốc Mỹ? ảnh 14Tên lửa hành trình Kh-101 Nga có cụm thiết bị gốc Mỹ? ảnh 15

Tên lửa hành trình Kh-101 Nga có cụm thiết bị gốc Mỹ?

ANTD.VN - Nếu thông tin tên lửa hành trình Kh-101 có cụm thiết bị là sản phẩm của một công ty Mỹ thì nhà sản xuất quốc phòng Nga có thể gặp rắc rối trong thời gian tới khi không thể tiếp cận được nguồn cung linh kiện.