Tên lửa chống tăng 9M113 Konkurs trong tay đội săn tăng Nga tại Ukraine ảnh 1Tên lửa chống tăng 9M113 Konkurs trong tay đội săn tăng Nga tại Ukraine ảnh 2Tên lửa chống tăng 9M113 Konkurs trong tay đội săn tăng Nga tại Ukraine ảnh 3Tên lửa chống tăng 9M113 Konkurs trong tay đội săn tăng Nga tại Ukraine ảnh 4Tên lửa chống tăng 9M113 Konkurs trong tay đội săn tăng Nga tại Ukraine ảnh 5Tên lửa chống tăng 9M113 Konkurs trong tay đội săn tăng Nga tại Ukraine ảnh 6Tên lửa chống tăng 9M113 Konkurs trong tay đội săn tăng Nga tại Ukraine ảnh 7Tên lửa chống tăng 9M113 Konkurs trong tay đội săn tăng Nga tại Ukraine ảnh 8Tên lửa chống tăng 9M113 Konkurs trong tay đội săn tăng Nga tại Ukraine ảnh 9Tên lửa chống tăng 9M113 Konkurs trong tay đội săn tăng Nga tại Ukraine ảnh 10Tên lửa chống tăng 9M113 Konkurs trong tay đội săn tăng Nga tại Ukraine ảnh 11Tên lửa chống tăng 9M113 Konkurs trong tay đội săn tăng Nga tại Ukraine ảnh 12Tên lửa chống tăng 9M113 Konkurs trong tay đội săn tăng Nga tại Ukraine ảnh 13Tên lửa chống tăng 9M113 Konkurs trong tay đội săn tăng Nga tại Ukraine ảnh 14Tên lửa chống tăng 9M113 Konkurs trong tay đội săn tăng Nga tại Ukraine ảnh 15Tên lửa chống tăng 9M113 Konkurs trong tay đội săn tăng Nga tại Ukraine ảnh 16

Tên lửa chống tăng 9M113 Konkurs trong tay đội săn tăng Nga tại Ukraine

ANTD.VN - Tên lửa chống tăng 9M113 Konkurs hiện là một trong những vũ khí chống tăng chủ lực của Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine. Loại vũ khí này đã gây cho đối phương nhiều thiệt hại.