Tàu sân bay Mỹ sẽ lần đầu tiên thăm Việt Nam, đột phá trong quan hệ hải quân hai nướcTàu sân bay Mỹ sẽ lần đầu tiên thăm Việt Nam, đột phá trong quan hệ hải quân hai nướcTàu sân bay Mỹ sẽ lần đầu tiên thăm Việt Nam, đột phá trong quan hệ hải quân hai nướcTàu sân bay Mỹ sẽ lần đầu tiên thăm Việt Nam, đột phá trong quan hệ hải quân hai nướcTàu sân bay Mỹ sẽ lần đầu tiên thăm Việt Nam, đột phá trong quan hệ hải quân hai nướcTàu sân bay Mỹ sẽ lần đầu tiên thăm Việt Nam, đột phá trong quan hệ hải quân hai nướcTàu sân bay Mỹ sẽ lần đầu tiên thăm Việt Nam, đột phá trong quan hệ hải quân hai nướcTàu sân bay Mỹ sẽ lần đầu tiên thăm Việt Nam, đột phá trong quan hệ hải quân hai nướcTàu sân bay Mỹ sẽ lần đầu tiên thăm Việt Nam, đột phá trong quan hệ hải quân hai nướcTàu sân bay Mỹ sẽ lần đầu tiên thăm Việt Nam, đột phá trong quan hệ hải quân hai nướcTàu sân bay Mỹ sẽ lần đầu tiên thăm Việt Nam, đột phá trong quan hệ hải quân hai nướcTàu sân bay Mỹ sẽ lần đầu tiên thăm Việt Nam, đột phá trong quan hệ hải quân hai nướcTàu sân bay Mỹ sẽ lần đầu tiên thăm Việt Nam, đột phá trong quan hệ hải quân hai nướcTàu sân bay Mỹ sẽ lần đầu tiên thăm Việt Nam, đột phá trong quan hệ hải quân hai nướcTàu sân bay Mỹ sẽ lần đầu tiên thăm Việt Nam, đột phá trong quan hệ hải quân hai nước

Tàu sân bay Mỹ sẽ lần đầu tiên thăm Việt Nam, đột phá trong quan hệ hải quân hai nước

ANTD.VN - Một tàu sân bay Mỹ sẽ tới thăm Việt Nam vào năm 2018. Đây là lần đầu tiên kể từ khi kết thúc chiến tranh một siêu tàu sân bay tới Việt Nam, đây được coi là bước đột phá trong quan hệ giữa hải quân hai nước.