Tàu đổ bộ tấn công Mỹ triển khai tiêm kích tàng hình F-35B tiến sát Đài Loan ảnh 1Tàu đổ bộ tấn công Mỹ triển khai tiêm kích tàng hình F-35B tiến sát Đài Loan ảnh 2Tàu đổ bộ tấn công Mỹ triển khai tiêm kích tàng hình F-35B tiến sát Đài Loan ảnh 3Tàu đổ bộ tấn công Mỹ triển khai tiêm kích tàng hình F-35B tiến sát Đài Loan ảnh 4Tàu đổ bộ tấn công Mỹ triển khai tiêm kích tàng hình F-35B tiến sát Đài Loan ảnh 5Tàu đổ bộ tấn công Mỹ triển khai tiêm kích tàng hình F-35B tiến sát Đài Loan ảnh 6Tàu đổ bộ tấn công Mỹ triển khai tiêm kích tàng hình F-35B tiến sát Đài Loan ảnh 7Tàu đổ bộ tấn công Mỹ triển khai tiêm kích tàng hình F-35B tiến sát Đài Loan ảnh 8Tàu đổ bộ tấn công Mỹ triển khai tiêm kích tàng hình F-35B tiến sát Đài Loan ảnh 9Tàu đổ bộ tấn công Mỹ triển khai tiêm kích tàng hình F-35B tiến sát Đài Loan ảnh 10Tàu đổ bộ tấn công Mỹ triển khai tiêm kích tàng hình F-35B tiến sát Đài Loan ảnh 11Tàu đổ bộ tấn công Mỹ triển khai tiêm kích tàng hình F-35B tiến sát Đài Loan ảnh 12Tàu đổ bộ tấn công Mỹ triển khai tiêm kích tàng hình F-35B tiến sát Đài Loan ảnh 13Tàu đổ bộ tấn công Mỹ triển khai tiêm kích tàng hình F-35B tiến sát Đài Loan ảnh 14Tàu đổ bộ tấn công Mỹ triển khai tiêm kích tàng hình F-35B tiến sát Đài Loan ảnh 15Tàu đổ bộ tấn công Mỹ triển khai tiêm kích tàng hình F-35B tiến sát Đài Loan ảnh 16Tàu đổ bộ tấn công Mỹ triển khai tiêm kích tàng hình F-35B tiến sát Đài Loan ảnh 17Tàu đổ bộ tấn công Mỹ triển khai tiêm kích tàng hình F-35B tiến sát Đài Loan ảnh 18Tàu đổ bộ tấn công Mỹ triển khai tiêm kích tàng hình F-35B tiến sát Đài Loan ảnh 19Tàu đổ bộ tấn công Mỹ triển khai tiêm kích tàng hình F-35B tiến sát Đài Loan ảnh 20Tàu đổ bộ tấn công Mỹ triển khai tiêm kích tàng hình F-35B tiến sát Đài Loan ảnh 21Tàu đổ bộ tấn công Mỹ triển khai tiêm kích tàng hình F-35B tiến sát Đài Loan ảnh 22Tàu đổ bộ tấn công Mỹ triển khai tiêm kích tàng hình F-35B tiến sát Đài Loan ảnh 23

Tàu đổ bộ tấn công Mỹ triển khai tiêm kích tàng hình F-35B tiến sát Đài Loan

ANTD.VN - 4 chiến hạm Mỹ, trong đó có một tàu sân bay, một tàu đổ bộ tấn công triển khai tiêm kích tàng hình F-35B xuất hiện ở vùng biển phía đông vùng lãnh thổ Đài Loan, khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi thăm hòn đảo.