Tập trung giảm thời gian nộp thuế

  • 14/01/2015 06:39
  • 0 bình luận
  • Anh Tú
  • In bài

ANTĐ - Tổng cục Thuế vừa ban hành kế hoạch cải cách hệ thống thuế năm 2015. Theo đó, ngành thuế sẽ đẩy mạnh hoàn thiện chính sách thuế theo hướng đơn giản, đồng bộ, minh bạch, phù hợp với mục tiêu cải cách thủ tục hành chính. 

Đồng thời, sẽ xây dựng và tổ chức bộ máy quản lý thuế hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, chú trọng đào tạo phát triển nguồn nhân lực; Tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ tổ chức, cá nhân nộp thuế; Đổi mới và tăng cường năng lực công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tuân thủ đối với người nộp thuế; Hiện đại hoá toàn diện công tác quản lý đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế và kế toán thuế trên cơ sở triển khai mở rộng dịch vụ điện tử, tạo thuận lợi và giảm thời gian của người nộp thuế. 

Tin cùng chuyên mục