Tập huấn Luật Công an nhân dân năm 2018 cho lãnh đạo, chỉ huy Công an thành phố Hà Nội

ANTD.VN - Ngày 21/11, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tập huấn Luật Công an nhân dân (CAND) năm 2018 cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp theo hình thức trực tuyến. Hội nghị có sự tham dự của Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an; Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố chủ trì hội nghị.
Tập huấn Luật Công an nhân dân năm 2018 cho lãnh đạo, chỉ huy Công an thành phố Hà Nội ảnh 1

Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội khẳng định tầm quan trọng của Luật CAND năm 2018

Ngày 20/11/2018, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật CAND năm 2018 thay thế Luật CAND năm 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019.

Luật CAND năm 2018 gồm 7 chương, 46 điều. So với Luật năm 2014, Luật CAND năm 2018 đã thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 22 -NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cụ thể hoá các quy định của Hiến pháp về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm; đồng thời cũng khắc phục được những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thi hành Luật CAND năm 2014, qua đó đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật của Nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh, việc phổ biến, quán triệt nội dung Luật cho lãnh đạo, chỉ huy trong Công an thành phố là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cần thiết, nhằm thống nhất nhận thức và triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu các cán bộ tham dự hội nghị cần tập trung lắng nghe để tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện trong công tác, nhiệm vụ của đơn vị mình thời gian tới.

Tập huấn Luật Công an nhân dân năm 2018 cho lãnh đạo, chỉ huy Công an thành phố Hà Nội ảnh 2

Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp trực tiếp quán triệt nội dung Luật CAND năm 2018 cho lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chủ chốt của Công an thành phố Hà Nội

Tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đã giới thiệu cho lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chủ chốt trong Công an thành phố Hà Nội những nội dung cơ bản của Luật CAND năm 2018 và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật.