Tập đoàn Uralvagonzavod giảm mạnh sản xuất dân dụng khi tập trung cho quốc phòngTập đoàn Uralvagonzavod giảm mạnh sản xuất dân dụng khi tập trung cho quốc phòngTập đoàn Uralvagonzavod giảm mạnh sản xuất dân dụng khi tập trung cho quốc phòngTập đoàn Uralvagonzavod giảm mạnh sản xuất dân dụng khi tập trung cho quốc phòngTập đoàn Uralvagonzavod giảm mạnh sản xuất dân dụng khi tập trung cho quốc phòngTập đoàn Uralvagonzavod giảm mạnh sản xuất dân dụng khi tập trung cho quốc phòngTập đoàn Uralvagonzavod giảm mạnh sản xuất dân dụng khi tập trung cho quốc phòngTập đoàn Uralvagonzavod giảm mạnh sản xuất dân dụng khi tập trung cho quốc phòngTập đoàn Uralvagonzavod giảm mạnh sản xuất dân dụng khi tập trung cho quốc phòngTập đoàn Uralvagonzavod giảm mạnh sản xuất dân dụng khi tập trung cho quốc phòngTập đoàn Uralvagonzavod giảm mạnh sản xuất dân dụng khi tập trung cho quốc phòngTập đoàn Uralvagonzavod giảm mạnh sản xuất dân dụng khi tập trung cho quốc phòngTập đoàn Uralvagonzavod giảm mạnh sản xuất dân dụng khi tập trung cho quốc phòngTập đoàn Uralvagonzavod giảm mạnh sản xuất dân dụng khi tập trung cho quốc phòngTập đoàn Uralvagonzavod giảm mạnh sản xuất dân dụng khi tập trung cho quốc phòngTập đoàn Uralvagonzavod giảm mạnh sản xuất dân dụng khi tập trung cho quốc phòngTập đoàn Uralvagonzavod giảm mạnh sản xuất dân dụng khi tập trung cho quốc phòng

Tập đoàn Uralvagonzavod giảm mạnh sản xuất dân dụng khi tập trung cho quốc phòng

ANTD.VN - Từ năm ngoái, nhà sản xuất xe tăng và toa xe chở hàng Uralvagonzavod (UVZ) đã chuyển trọng tâm sang thực hiện các yêu cầu của Bộ Quốc phòng Nga.