Tăng năng lực kiểm định chất lượng công trình

(ANTĐ) - Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam”.

Tăng năng lực kiểm định chất lượng công trình

(ANTĐ) - Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam”.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, ngày càng có nhiều công trình xây dựng quy mô lớn, áp dụng những công nghệ tiên tiến được xây dựng, vì vậy công tác kiểm định xây dựng cần có những thay đổi đột phá cả về lượng và chất. Tuy nhiên, hoạt động thí nghiệm, kiểm định và chứng nhận chất lượng ở nước ta còn bộc lộ nhiều tồn tại.

Thêm vào đó, các tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật cũng chưa đồng bộ và thiếu cập nhật trong tất cả các lĩnh vực. Kinh phí thực hiện đề án được bố trí từ nguồn ngân sách và từ các nguồn vốn khác với con số dự kiến 224,8 tỷ đồng.

Theo thống kê, 5 năm gần đây, các vụ tai nạn lao động gây chết người xảy ra tại các công trình dân dụng, công nghiệp và giao thông chiếm tỷ lệ cao nhất (năm 2009 lên tới 51,11%).

N.A