Tăng cường tuyên truyền kết hợp xử phạt

(ANTĐ) - Quận Đống Đa (Hà Nội) đã triển khai Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm được tiến hành đồng loạt từ 14-4-2011 tại 21 phường với sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể và y tế là cơ quan thường trực.

Tăng cường tuyên truyền kết hợp xử phạt

(ANTĐ) - Quận Đống Đa (Hà Nội) đã triển khai Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm được tiến hành đồng loạt từ 14-4-2011 tại 21 phường với sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể và y tế là cơ quan thường trực.

Toàn quận đã làm 55 khẩu hiệu và 25 nghìn tờ rơi với nội dung tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm, cách lựa chọn thực phẩm để bảo đảm an toàn. Đi đôi với việc tuyên truyền, quận tổ chức kiểm tra các hàng ăn uống thực phẩm trên địa bàn, đã xử phạt 17.500.000 đồng của 4 cơ sở bán trà sữa trân châu và bia hơi. Các phường xử phạt 26 cơ sở vi phạm với số tiền khoảng 8 triệu đồng. Ban chỉ đạo của quận đã tiến hành kiểm tra việc triển khai Tháng hành động ở tất cả 21 phường bắt đầu từ 20-4-2011 và kết thúc vào 11-5-2011.

Trần Trí Lễ