Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn và tuyên truyền PCCC tại làng nghề

ANTD.VN - Công tác phòng cháy chữa cháy tại một số khu vực làng nghề hiện vẫn còn một số bất cập do đặc thù nhiều hàng hoá, máy móc, cơ sở còn thô sơ, nguy cơ cháy nổ càng tăng cao. Trước tình hình này, cơ quan chức năng đã tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của từng hộ sản xuất.