Tăng cường các biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em

ANTD.VN - Thời gian qua, tình hình trẻ em bị bạo lực, xâm hại, nhất là xâm hại tình dục trẻ em tiếp tục diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng. Trước tình trạng này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có công điện gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về tăng cường, các biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.