Tận tình giúp đỡ người dân, góp phần gìn giữ bình yên thôn làngTận tình giúp đỡ người dân, góp phần gìn giữ bình yên thôn làngTận tình giúp đỡ người dân, góp phần gìn giữ bình yên thôn làngTận tình giúp đỡ người dân, góp phần gìn giữ bình yên thôn làngTận tình giúp đỡ người dân, góp phần gìn giữ bình yên thôn làngTận tình giúp đỡ người dân, góp phần gìn giữ bình yên thôn làngTận tình giúp đỡ người dân, góp phần gìn giữ bình yên thôn làng

Tận tình giúp đỡ người dân, góp phần gìn giữ bình yên thôn làng

ANTD.VN - Ba năm qua, với chủ trương đưa công an chính quy về xã của Bộ Công an, lực lượng công an xã chính quy trên địa bàn Hà Nội đã phát huy được vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm ở cơ sở, góp phần gìn giữ sự bình yên của thôn làng ở các xã, thị trấn khu vực ngoại thành.