Tạm dừng khuyến mãi thẻ cào đến hết năm 2012

ANTĐ - Theo quy định mới của Bộ TT-TT, từ nay đến hết năm 2012, các mạng di động phải dừng các chương trình khuyến mãi tặng giá trị thẻ nạp. 

Quyết định này được đưa ra dựa trên quy định trong Thông tư 11 quy định hoạt động khuyến mãi đối với dịch vụ thông tin di động. Theo đó, tổng thời gian thực hiện các chương trình khuyến mãi giảm giá đối với mỗi nhãn hiệu dịch vụ thông tin di động không được vượt quá 90 ngày/năm và một chương trình khuyến mãi giảm giá không được vượt quá 45 ngày. Trong khi đó, các mạng di động đã khuyến mãi giảm giá hết thời gian theo quy định trên. Hoạt động khuyến mãi thẻ nạp sẽ được tiếp tục từ ngày 1-1-2013. Quy định này có thể làm giảm doanh thu của các mạng di động dịp cuối năm.