Tạm dừng 411 dự án bất động sản

ANTĐ - Ngày 16-8, Bộ Xây dựng cho biết, tính đến hết tháng 7-2013, cả nước có 3.742 dự án bất động sản với tổng diện tích khoảng 90.612ha, gần 2,8 triệu căn nhà, tương ứng với 410 triệu m2 sàn, với tổng mức đầu tư ước tính khoảng hơn 3,5 triệu tỷ đồng. 

Theo báo cáo tổng hợp của 38 địa phương, số dự án phải tạm dừng chỉ là 411 dự án, tương đương 19.293ha, chiếm 11% tổng số dự án. Trong đó, riêng TP Hồ Chí Minh đã chiếm 322 dự án phải tạm dừng. Theo đánh giá của Bộ, số lượng các dự án bất động sản phải tạm dừng của các địa phương là quá ít so với tình hình thực tế. Nhiều địa phương còn thiếu quyết liệt trong việc rà soát, phân loại các dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.