Tại sao xe tăng Nga mỗi khi trúng đạn thường bị thổi bay tháp pháo?Tại sao xe tăng Nga mỗi khi trúng đạn thường bị thổi bay tháp pháo?Tại sao xe tăng Nga mỗi khi trúng đạn thường bị thổi bay tháp pháo?Tại sao xe tăng Nga mỗi khi trúng đạn thường bị thổi bay tháp pháo?Tại sao xe tăng Nga mỗi khi trúng đạn thường bị thổi bay tháp pháo?Tại sao xe tăng Nga mỗi khi trúng đạn thường bị thổi bay tháp pháo?Tại sao xe tăng Nga mỗi khi trúng đạn thường bị thổi bay tháp pháo?Tại sao xe tăng Nga mỗi khi trúng đạn thường bị thổi bay tháp pháo?Tại sao xe tăng Nga mỗi khi trúng đạn thường bị thổi bay tháp pháo?Tại sao xe tăng Nga mỗi khi trúng đạn thường bị thổi bay tháp pháo?Tại sao xe tăng Nga mỗi khi trúng đạn thường bị thổi bay tháp pháo?Tại sao xe tăng Nga mỗi khi trúng đạn thường bị thổi bay tháp pháo?Tại sao xe tăng Nga mỗi khi trúng đạn thường bị thổi bay tháp pháo?

Tại sao xe tăng Nga mỗi khi trúng đạn thường bị thổi bay tháp pháo?

ANTD.VN - Hình ảnh thường thấy mỗi khi xe tăng Nga bị bắn cháy là tháp pháo thường bị hất bay ra khỏi thân xe. Điều này khác hẳn với các xe tăng M1 Abrams của Mỹ. Tại sao lại có điều này?