Dư địa còn lớn, làm sao để "thúc" tài chính tiêu dùng phát triển

Dư địa còn lớn, làm sao để "thúc" tài chính tiêu dùng phát triển

ANTD.VN - Hoạt động tài chính tiêu dùng tại Việt Nam trong những năm qua có nhiều bước phát triển tích cực về cả khuôn khổ pháp lý, quy mô thị trường, sản phẩm - dịch vụ.... Tuy nhiên, hoạt động này vẫn còn nhiều bất cập, cần sự hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao chất lượng các công ty tài chính và hiểu biết tài chính của khách hàng...