• Techcombank hỗ trợ doanh nghiệp nhập khẩu

    Techcombank hỗ trợ doanh nghiệp nhập khẩu

    ANTĐ - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) cho biết, nhằm tháo gỡ những khó khăn về nguồn ngoại tệ thanh toán cho đối tác nước ngoài của các công ty nhập khẩu, Techcombank đã cho ra mắt sản phẩm Thư tín dụng trả chậm có điều khoản thanh toán ngay - UPAS L/C.