Sửa đổi quy trình cấp giấy phép xây dựng còn rườm rà, nhiều thủ tục hành chính

  • 11/11/2019 09:46
  • 0 bình luận
  • Huệ Linh
  • In bài
ANTD.VN -Về giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, theo Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KH,CN&MT) của Quốc hội, hiện nay, quy trình cấp giấy phép xây dựng vẫn còn nhiều thủ tục hành chính, thời gian cấp giấy phép còn dài; còn tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng không phép, không đúng giấy phép.

Sáng 11/11, Quốc hội nghe Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Về giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, Ủy ban KH,CN&MT nhận thấy, hiện vẫn còn tình trạng được cấp giấy phép xây dựng nhưng chưa có Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hay Chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy; việc thực hiện quyết định phạt vi phạm hành chính nhiều nơi còn chưa quyết liệt, triệt để. 

Vì vậy, Ủy ban KH,CN&MT tán thành với dự thảo Luật cần quy định việc miễn giấy phép xây dựng với đối với các công trình đã được thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, quy trình cấp giấy phép đã đơn giản hơn, bỏ bớt các công đoạn không cần thiết.

Bên cạnh đó, đề nghị quy định rõ trường hợp dự án, công trình được miễn giấy phép xây dựng để tránh bị lạm dụng, buông lỏng quản lý; rà soát, bổ sung quy định xử lý vi phạm trật tự xây dựng và thực hiện nghiêm kỷ cương trong quá trình tổ chức triển khai.

Sửa đổi quy trình cấp giấy phép xây dựng còn rườm rà, nhiều thủ tục hành chính ảnh 1

Quy trình cấp giấy phép xây dựng còn rườm rà, nhiều thủ tục hành chính

Về dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, theo Ủy ban KH,CN&MT, thực tế có một số dự án xây dựng mới, cải tạo, chỉnh trang khu đô thị... đang gặp vướng mắc về đồng bộ kết cấu hạ tầng, bàn giao, quản lý vận hành, khai thác dẫn đến chậm triển khai và đưa công trình vào sử dụng dẫn đến lãng phí tài nguyên và nguồn lực, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người dân.

Khó khăn chủ yếu là trong pháp luật hiện hành thiếu quy định về lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng có nhiều công trình với công năng khác nhau và nghiệm thu, bàn giao công trình thuộc dự án. Để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn này, dự thảo Luật được sửa đổi theo hướng bổ sung các quy định liên quan đến dự án đầu tư xây dựng khu đô thị cũng là điều hợp lý.

Ủy ban KH,CN&MT đề nghị Ban soạn thảo làm rõ ý kiến cho rằng dự án đầu tư xây dựng khu đô thị là một trong những hình thức phát triển nhà ở đã được quy định tại Luật Nhà ở; việc bổ sung quy định về chủ đầu tư cấp 1, chủ đầu tư thứ cấp, quy chế quản lý khu đô thị, chương trình phát triển đô thị là chưa thống nhất và cụ thể, chưa thực sự phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Luật.

Bên cạnh đó, cần làm rõ hơn khoảng trống pháp lý của Luật Xây dựng hiện hành về loại dự án này, làm cơ sở để sửa đổi, bổ sung dự thảo Luật đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý và phát triển của thực tiễn.

Về thẩm định dự án đầu tư xây dựng, Ủy ban KH,CN&MT đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, làm rõ thêm các nội dung:

- Quy định về nội dung thẩm định dự án đầu tư xây dựng với thẩm định khi quyết định chủ trương đầu tư; tiêu chuẩn, quy chuẩn, phòng cháy, chữa cháy ở giai đoạn thẩm định dự án và thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở; việc tích hợp các công đoạn trong quá trình thẩm định dự án, thiết kế và cấp giấy phép xây dựng.

- Quy định về nguyên tắc thẩm định song song, đồng thời để bảo đảm tính khả thi, thực sự rút ngắn thời gian thẩm định, thẩm tra dự án và thiết kế.

- Việc quy định phân cấp, nâng cao trách nhiệm cho chủ đầu tư, còn cơ quan quản lý Nhà nước tập trung thẩm định yếu tố an toàn, bảo vệ môi trường, lợi ích cộng đồng của dự án…

Tin cùng chuyên mục