Sửa đổi, bổ sung 4 pháp lệnh liên quan đến quy hoạch

  • 04/01/2019 10:49
  • 0 bình luận
  • Trịnh Tuyến
  • In bài
ANTD.VN - Sáng 4-1, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Buổi họp báo Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về công bố Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch.

Tại buổi họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Chu Văn Yêm đã công bố Lệnh số 17/2018/L-CTN ngày 28-12-2018 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch.

Cụ thể, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 22-12-2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2019.

Sửa đổi, bổ sung 4 pháp lệnh liên quan đến quy hoạch ảnh 1

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Chu Văn Yêm phát biểu tại buổi họp báo.

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch gồm 5 điều. Trong đó, 4 điều quy định về sửa đổi 4 văn bản luật là Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng; Pháp lệnh Quản lý thị trường; Pháp lệnh Thư viện; Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và 1 điều quy định về hiệu lực thi hành của pháp lệnh sửa đổi, bổ sung.

Việc xây dựng Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch được xây dựng trên các quan điểm là tiếp tục thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

Đảm bảo thống nhất, đồng bộ với Luật Quy hoạch và các nguyên tắc sửa đổi luật đã được áp dụng trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật có liên quan đến quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; Đảm bảo duy trì các mục tiêu, yêu cầu về quản lý nhà nước của các ngành trong phát triển kinh tế - xã hội, tính ổn định, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tính đồng bộ với Luật Quy hoạch và triển khai thi hành Luật Quy hoạch, các Luật, Pháp lệnh sửa đổi, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã và đang chỉ đạo các Bộ, cơ quan ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch; quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành cũng như tổ chức lập quy hoạch cho thời kỳ 2012-2030.

Trước đó, Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp 4 và được đánh giá là bước đột phá trong việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm thay đổi phương thức quản lý nhà nước theo hướng nhà nước kiến tạo và phục vụ.

Tin cùng chuyên mục