Sứ mệnh giải cứu tuyệt mật ở 'pháo đài' Azovstal: 7 chuyến bay sinh tử ảnh 1Sứ mệnh giải cứu tuyệt mật ở 'pháo đài' Azovstal: 7 chuyến bay sinh tử ảnh 2Sứ mệnh giải cứu tuyệt mật ở 'pháo đài' Azovstal: 7 chuyến bay sinh tử ảnh 3Sứ mệnh giải cứu tuyệt mật ở 'pháo đài' Azovstal: 7 chuyến bay sinh tử ảnh 4Sứ mệnh giải cứu tuyệt mật ở 'pháo đài' Azovstal: 7 chuyến bay sinh tử ảnh 5Sứ mệnh giải cứu tuyệt mật ở 'pháo đài' Azovstal: 7 chuyến bay sinh tử ảnh 6Sứ mệnh giải cứu tuyệt mật ở 'pháo đài' Azovstal: 7 chuyến bay sinh tử ảnh 7Sứ mệnh giải cứu tuyệt mật ở 'pháo đài' Azovstal: 7 chuyến bay sinh tử ảnh 8Sứ mệnh giải cứu tuyệt mật ở 'pháo đài' Azovstal: 7 chuyến bay sinh tử ảnh 9Sứ mệnh giải cứu tuyệt mật ở 'pháo đài' Azovstal: 7 chuyến bay sinh tử ảnh 10Sứ mệnh giải cứu tuyệt mật ở 'pháo đài' Azovstal: 7 chuyến bay sinh tử ảnh 11Sứ mệnh giải cứu tuyệt mật ở 'pháo đài' Azovstal: 7 chuyến bay sinh tử ảnh 12Sứ mệnh giải cứu tuyệt mật ở 'pháo đài' Azovstal: 7 chuyến bay sinh tử ảnh 13Sứ mệnh giải cứu tuyệt mật ở 'pháo đài' Azovstal: 7 chuyến bay sinh tử ảnh 14Sứ mệnh giải cứu tuyệt mật ở 'pháo đài' Azovstal: 7 chuyến bay sinh tử ảnh 15Sứ mệnh giải cứu tuyệt mật ở 'pháo đài' Azovstal: 7 chuyến bay sinh tử ảnh 16Sứ mệnh giải cứu tuyệt mật ở 'pháo đài' Azovstal: 7 chuyến bay sinh tử ảnh 17Sứ mệnh giải cứu tuyệt mật ở 'pháo đài' Azovstal: 7 chuyến bay sinh tử ảnh 18Sứ mệnh giải cứu tuyệt mật ở 'pháo đài' Azovstal: 7 chuyến bay sinh tử ảnh 19Sứ mệnh giải cứu tuyệt mật ở 'pháo đài' Azovstal: 7 chuyến bay sinh tử ảnh 20Sứ mệnh giải cứu tuyệt mật ở 'pháo đài' Azovstal: 7 chuyến bay sinh tử ảnh 21Sứ mệnh giải cứu tuyệt mật ở 'pháo đài' Azovstal: 7 chuyến bay sinh tử ảnh 22Sứ mệnh giải cứu tuyệt mật ở 'pháo đài' Azovstal: 7 chuyến bay sinh tử ảnh 23Sứ mệnh giải cứu tuyệt mật ở 'pháo đài' Azovstal: 7 chuyến bay sinh tử ảnh 24Sứ mệnh giải cứu tuyệt mật ở 'pháo đài' Azovstal: 7 chuyến bay sinh tử ảnh 25Sứ mệnh giải cứu tuyệt mật ở 'pháo đài' Azovstal: 7 chuyến bay sinh tử ảnh 26Sứ mệnh giải cứu tuyệt mật ở 'pháo đài' Azovstal: 7 chuyến bay sinh tử ảnh 27Sứ mệnh giải cứu tuyệt mật ở 'pháo đài' Azovstal: 7 chuyến bay sinh tử ảnh 28Sứ mệnh giải cứu tuyệt mật ở 'pháo đài' Azovstal: 7 chuyến bay sinh tử ảnh 29Sứ mệnh giải cứu tuyệt mật ở 'pháo đài' Azovstal: 7 chuyến bay sinh tử ảnh 30Sứ mệnh giải cứu tuyệt mật ở 'pháo đài' Azovstal: 7 chuyến bay sinh tử ảnh 31Sứ mệnh giải cứu tuyệt mật ở 'pháo đài' Azovstal: 7 chuyến bay sinh tử ảnh 32Sứ mệnh giải cứu tuyệt mật ở 'pháo đài' Azovstal: 7 chuyến bay sinh tử ảnh 33Sứ mệnh giải cứu tuyệt mật ở 'pháo đài' Azovstal: 7 chuyến bay sinh tử ảnh 34Sứ mệnh giải cứu tuyệt mật ở 'pháo đài' Azovstal: 7 chuyến bay sinh tử ảnh 35Sứ mệnh giải cứu tuyệt mật ở 'pháo đài' Azovstal: 7 chuyến bay sinh tử ảnh 36Sứ mệnh giải cứu tuyệt mật ở 'pháo đài' Azovstal: 7 chuyến bay sinh tử ảnh 37Sứ mệnh giải cứu tuyệt mật ở 'pháo đài' Azovstal: 7 chuyến bay sinh tử ảnh 38Sứ mệnh giải cứu tuyệt mật ở 'pháo đài' Azovstal: 7 chuyến bay sinh tử ảnh 39Sứ mệnh giải cứu tuyệt mật ở 'pháo đài' Azovstal: 7 chuyến bay sinh tử ảnh 40Sứ mệnh giải cứu tuyệt mật ở 'pháo đài' Azovstal: 7 chuyến bay sinh tử ảnh 41Sứ mệnh giải cứu tuyệt mật ở 'pháo đài' Azovstal: 7 chuyến bay sinh tử ảnh 42Sứ mệnh giải cứu tuyệt mật ở 'pháo đài' Azovstal: 7 chuyến bay sinh tử ảnh 43Sứ mệnh giải cứu tuyệt mật ở 'pháo đài' Azovstal: 7 chuyến bay sinh tử ảnh 44Sứ mệnh giải cứu tuyệt mật ở 'pháo đài' Azovstal: 7 chuyến bay sinh tử ảnh 45Sứ mệnh giải cứu tuyệt mật ở 'pháo đài' Azovstal: 7 chuyến bay sinh tử ảnh 46Sứ mệnh giải cứu tuyệt mật ở 'pháo đài' Azovstal: 7 chuyến bay sinh tử ảnh 47Sứ mệnh giải cứu tuyệt mật ở 'pháo đài' Azovstal: 7 chuyến bay sinh tử ảnh 48Sứ mệnh giải cứu tuyệt mật ở 'pháo đài' Azovstal: 7 chuyến bay sinh tử ảnh 49Sứ mệnh giải cứu tuyệt mật ở 'pháo đài' Azovstal: 7 chuyến bay sinh tử ảnh 50Sứ mệnh giải cứu tuyệt mật ở 'pháo đài' Azovstal: 7 chuyến bay sinh tử ảnh 51Sứ mệnh giải cứu tuyệt mật ở 'pháo đài' Azovstal: 7 chuyến bay sinh tử ảnh 52Sứ mệnh giải cứu tuyệt mật ở 'pháo đài' Azovstal: 7 chuyến bay sinh tử ảnh 53Sứ mệnh giải cứu tuyệt mật ở 'pháo đài' Azovstal: 7 chuyến bay sinh tử ảnh 54

Sứ mệnh giải cứu tuyệt mật ở 'pháo đài' Azovstal: 7 chuyến bay sinh tử

ANTD.VN -  Ukraine đã mất một số phi công trực thăng Mi-8 ưu tú trong lúc thực hiện 7 chuyến bay giải cứu và tiếp tế bí mật cho hàng nghìn binh sĩ đang tử thủ dưới nhà máy thép Azovstal. Đến nay những chuyến bay này đang dần được vén màn bí mật.