Sôi động thị trường đồ lễ cúng ông Công ông TáoSôi động thị trường đồ lễ cúng ông Công ông TáoSôi động thị trường đồ lễ cúng ông Công ông TáoSôi động thị trường đồ lễ cúng ông Công ông TáoSôi động thị trường đồ lễ cúng ông Công ông TáoSôi động thị trường đồ lễ cúng ông Công ông TáoSôi động thị trường đồ lễ cúng ông Công ông TáoSôi động thị trường đồ lễ cúng ông Công ông TáoSôi động thị trường đồ lễ cúng ông Công ông TáoSôi động thị trường đồ lễ cúng ông Công ông TáoSôi động thị trường đồ lễ cúng ông Công ông Táo

Sôi động thị trường đồ lễ cúng ông Công ông Táo

ANTD.VN - Chỉ còn vài ngày nữa là tới ngày ông Công, ông Táo (23 tháng Chạp). Tuy nhiên thị trường đồ lễ cúng ông Công, ông Táo đã bắt đầu sôi động. Người Hà Nội đã hối hả đi mua sắm.