Siêu pháo phản lực M270 Mỹ bất ngờ tham chiến ở Donbas? ảnh 1Siêu pháo phản lực M270 Mỹ bất ngờ tham chiến ở Donbas? ảnh 2Siêu pháo phản lực M270 Mỹ bất ngờ tham chiến ở Donbas? ảnh 3Siêu pháo phản lực M270 Mỹ bất ngờ tham chiến ở Donbas? ảnh 4Siêu pháo phản lực M270 Mỹ bất ngờ tham chiến ở Donbas? ảnh 5Siêu pháo phản lực M270 Mỹ bất ngờ tham chiến ở Donbas? ảnh 6Siêu pháo phản lực M270 Mỹ bất ngờ tham chiến ở Donbas? ảnh 7Siêu pháo phản lực M270 Mỹ bất ngờ tham chiến ở Donbas? ảnh 8Siêu pháo phản lực M270 Mỹ bất ngờ tham chiến ở Donbas? ảnh 9Siêu pháo phản lực M270 Mỹ bất ngờ tham chiến ở Donbas? ảnh 10Siêu pháo phản lực M270 Mỹ bất ngờ tham chiến ở Donbas? ảnh 11Siêu pháo phản lực M270 Mỹ bất ngờ tham chiến ở Donbas? ảnh 12Siêu pháo phản lực M270 Mỹ bất ngờ tham chiến ở Donbas? ảnh 13Siêu pháo phản lực M270 Mỹ bất ngờ tham chiến ở Donbas? ảnh 14Siêu pháo phản lực M270 Mỹ bất ngờ tham chiến ở Donbas? ảnh 15Siêu pháo phản lực M270 Mỹ bất ngờ tham chiến ở Donbas? ảnh 16Siêu pháo phản lực M270 Mỹ bất ngờ tham chiến ở Donbas? ảnh 17Siêu pháo phản lực M270 Mỹ bất ngờ tham chiến ở Donbas? ảnh 18Siêu pháo phản lực M270 Mỹ bất ngờ tham chiến ở Donbas? ảnh 19Siêu pháo phản lực M270 Mỹ bất ngờ tham chiến ở Donbas? ảnh 20Siêu pháo phản lực M270 Mỹ bất ngờ tham chiến ở Donbas? ảnh 21Siêu pháo phản lực M270 Mỹ bất ngờ tham chiến ở Donbas? ảnh 22Siêu pháo phản lực M270 Mỹ bất ngờ tham chiến ở Donbas? ảnh 23Siêu pháo phản lực M270 Mỹ bất ngờ tham chiến ở Donbas? ảnh 24Siêu pháo phản lực M270 Mỹ bất ngờ tham chiến ở Donbas? ảnh 25Siêu pháo phản lực M270 Mỹ bất ngờ tham chiến ở Donbas? ảnh 26Siêu pháo phản lực M270 Mỹ bất ngờ tham chiến ở Donbas? ảnh 27Siêu pháo phản lực M270 Mỹ bất ngờ tham chiến ở Donbas? ảnh 28Siêu pháo phản lực M270 Mỹ bất ngờ tham chiến ở Donbas? ảnh 29Siêu pháo phản lực M270 Mỹ bất ngờ tham chiến ở Donbas? ảnh 30

Siêu pháo phản lực M270 Mỹ bất ngờ tham chiến ở Donbas?

ANTD.VN - Siêu pháo phản lực M270 dù không được Mỹ công bố trong gói viện trợ quân sự cho Ukraine, nhưng bất ngờ loại vũ khí hủy diệt này vừa xuất hiện tại Donbas làm dấy lên nghi ngờ việc Washington đã bí mật chuyển chúng cho Kiev.