Siêu pháo mới trên F-35 Mỹ sẽ nhanh chóng xé nát đối thủ khi cận chiến?Siêu pháo mới trên F-35 Mỹ sẽ nhanh chóng xé nát đối thủ khi cận chiến?Siêu pháo mới trên F-35 Mỹ sẽ nhanh chóng xé nát đối thủ khi cận chiến?Siêu pháo mới trên F-35 Mỹ sẽ nhanh chóng xé nát đối thủ khi cận chiến?Siêu pháo mới trên F-35 Mỹ sẽ nhanh chóng xé nát đối thủ khi cận chiến?Siêu pháo mới trên F-35 Mỹ sẽ nhanh chóng xé nát đối thủ khi cận chiến?Siêu pháo mới trên F-35 Mỹ sẽ nhanh chóng xé nát đối thủ khi cận chiến?Siêu pháo mới trên F-35 Mỹ sẽ nhanh chóng xé nát đối thủ khi cận chiến?Siêu pháo mới trên F-35 Mỹ sẽ nhanh chóng xé nát đối thủ khi cận chiến?Siêu pháo mới trên F-35 Mỹ sẽ nhanh chóng xé nát đối thủ khi cận chiến?Siêu pháo mới trên F-35 Mỹ sẽ nhanh chóng xé nát đối thủ khi cận chiến?

Siêu pháo mới trên F-35 Mỹ sẽ nhanh chóng xé nát đối thủ khi cận chiến?

ANTD.VN - GAU-12U 25mm sẽ là siêu pháo tiêu chuẩn mới trên các loại chiến đấu cơ Mỹ. Uy lực mạnh mẽ, tốc độ bắn cao, khả năng chính xác tuyệt vời, GAU-12U 25mm sẽ nhanh chóng xé nát đối thủ khi cận chiến.