Sẽ vận hành hệ thống giao dịch chứng khoán KRX từ ngày 2/5

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hệ thống giao dịch mới KRX dự kiến sẽ chính thức được vận hành vào ngày 2/5 tới, sau gần 10 năm lỡ hẹn.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có thông báo về kế hoạch chuyển đổi hệ thống giao dịch mới KRX chuẩn bị cho triển khai chính thức...

Theo thông báo của HOSE đến các công ty chứng khoán, lộ trình chuyển đổi hệ thống giao dịch mới sẽ như sau: Ngày 24-25/4: Các công ty chứng khoán kiểm tra kết nối đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Ngày 26/4: Dữ liệu cuối ngày sẽ được chuyển đổi sang hệ thống giao dịch mới của Sở. Các công ty chứng khoán chủ động chuẩn bị dữ liệu để thực hiện kiểm tra chuyển đổi.

Ngày 27,28 và 29/4: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thực hiện chuyển đổi hệ thống giao dịch. Các công ty chứng khoán chủ động có kế hoạch và thực hiện các công việc chuẩn bị để đồng bộ triển khai.

Hệ thống giao dịch chứng khoán mới KRX dự kiến sẽ vận hành từ 2/5 tới

Hệ thống giao dịch chứng khoán mới KRX dự kiến sẽ vận hành từ 2/5 tới

Ngày 30/4: Các công ty chứng khoán thực hiện kiểm tra chuyển đổi. Ngày giao dịch trên hệ thống là 2/5. Dữ liệu giao dịch là dữ liệu cuối ngày 26/4.

Các công ty chứng khoán kiểm tra giao dịch thông suốt trên hệ thống của mình với hệ thống mới của Sở như ngày giao dịch bình thường, tuyệt đối không dùng phần mềm nhập lệnh tự động và thử nghiệm tình huống bất thường, không thực tế.

Cuối ngày 30/4, dựa vào kết quả kiểm thử, Sở sẽ thông báo triển khai chính thức hệ thống giao dịch mới. Trong trường hợp không triển khai chính thức, các công ty chứng khoán chủ động chuẩn bị hệ thống để tiếp tục giao dịch trên hệ thống giao dịch hiện tại.

Ngày 2/5: Dự kiến triển khai chính thức hệ thống giao dịch mới.

Tương tự, theo văn bản mới đây của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), dự kiến hệ thống KRX sẽ đưa vào vận hành chính thức từ ngày 2/5/2024.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính tại cuộc họp ngày 19/4/2024 về việc triển khai Gói thầu Công nghệ thông tin KRX (Gói thầu KRX) hướng tới mục tiêu đưa hệ thống vào vận hành chính thức (go-live) từ ngày 2/5/2024 và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch SGDCK Hà Nội, Tổng Giám đốc HNX yêu cầu các cá nhân và đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, nêu cao tình thần trách nhiệm, tập trung cao độ, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ triển khai công việc thuộc Gói thầu KRX.

Theo đó, các đơn vị thuộc HNX được yêu cầu hoàn thiện hệ thống văn bản, quy định đảm bảo điều kiện về pháp lý để đưa hệ thống vào vận hành; đồng thời, chủ động phối hợp với đơn vị tư vấn giám sát và chủ đầu tư để hoàn thiện đầy đủ các hồ sơ nghiệm thu theo quy định.

CÁc đơn vị thuộc HNX cũng cần chuẩn bị nguồn lực, hạ tầng đảm bảo sẵn sàng go-live hệ thống. Theo đó, cần chuẩn bị sẵn sàng về nhân sự, đảm bảo phối hợp triển khai kịp thời công tác chuyển đổi dữ liệu và đưa hệ thống vào vận hành chính thức theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

Phòng Công nghệ thông tin có trách nhiệm phối hợp với nhà thầu và chủ đầu tư rà soát, chuẩn bị kỹ càng về môi trường công nghệ, hạ tầng kỹ thuật bao gồm đường truyền kết nối, các trang thiết bị máy chủ, máy trạm và toàn bộ các hệ thống phần mềm Legacy liên quan để phục vụ đưa hệ thống mới vào vận hành…

Hệ thống KRX do HOSE làm chủ đầu tư, bắt đầu triển khai vào năm 2012. Theo dự tính của HOSE, giai đoạn triển khai hệ thống KRX kéo dài trong khoảng 18 tháng và dự kiến đưa hệ thống chính thức hoạt động vào quý I/2015. Tuy nhiên, hệ thống đã liên tục lỗi hẹn và chậm tiến độ đến gần 10 năm.

Trước đó, HOSE đã tiến hành thử nghiệm diễn tập hệ thống KRX với các công ty chứng khoán qua đợt 1 trong nửa đầu tháng 3 và đợt 2 từ nửa cuối tháng 3.