Sẽ sửa quy định nuôi 10 con lợn phải xin phép về môi trường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ TN-MT đang lấy ý kiến các địa phương về việc triển khai Nghị định 08 đang tồn tại nhiều bất cập về quy định chi tiết về Luật Bảo vệ Môi trường.

Bộ TN-MT vừa có công văn gửi UBND 63 tỉnh/thành phố lấy ý kiến về nội dung sửa đổi một số điều của Nghị định 08 năm 2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.

Nội dung sửa đổi chủ yếu tập trung vào quy mô, công suất các loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Hướng sửa đổi sẽ là tăng thẩm quyền cho địa phương trong việc cấp phép, quản lý môi trường các dự án này.

Hai loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được sửa đổi trong Nghị định gồm loại hình chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô công nghiệp và sản xuất linh kiện, thiết bị điện, điện tử.

Bộ TN-MT xem xét bỏ quy định nuôi 10 con lợn phải xin phép môi trường

Bộ TN-MT xem xét bỏ quy định nuôi 10 con lợn phải xin phép môi trường

Với ngành chăn nuôi gia súc sẽ sửa đổi theo hướng, dự án công suất nhỏ dự kiến sẽ có quy mô 10-300 đơn vị vật nuôi (quy định hiện tại là 10-100 đơn vị vật nuôi). Công suất trung bình sẽ từ 300-3.000 đơn vị vật nuôi (quy định hiện tại là 100-1.000 đơn vị vật nuôi), công suất lớn là từ 3.000 đơn vị vật nuôi.

Với ngành sản xuất linh kiện, thiết bị điện, điện tử, dự án có công suất trung bình sẽ có quy mô dưới 2.000 tấn/năm, quy định hiện tại của Nghị định 08 là dưới 1 triệu thiết bị hoặc dưới 1.000 tấn sản phẩm/năm. Dự án có công suất lớn sẽ có quy mô từ 2.000 tấn sản phẩm/năm, quy định hiện tại là từ 1 triệu thiết bị hoặc từ 1.000 tấn sản phẩm/năm.

Bộ TN-MT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát số liệu các dự án: chăn nuôi, gia súc, gia cầm quy mô công nghiệp; dự án sản xuất linh kiện, thiết bị điện, điện tử; dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa. Đồng thời, đề xuất mức phân loại quy mô, công suất các loại hình dự án nêu trên, gửi về Bộ TN-MT trước ngày 20/5 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Theo Nghị định 08 hiện hành, với dự án nuôi 100 con gia súc bò, có quy mô công suất nhỏ sẽ do UBND huyện cấp phép môi trường, dự án công suất trung bình do UBND tỉnh cấp phép môi trường và dự án công suất lớn sẽ do Bộ TN-MT cấp phép. Do đó, việc sửa đổi Nghị định 08 như trên sẽ tăng thẩm quyền của địa phương trong cấp phép, quản lý bảo vệ môi trường các dự án.

Theo đại diện Bộ TN-MT, việc sửa đổi được thực hiện trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các địa phương và thực hiện Nghị quyết 50 ngày 8/4/2023 của Chính phủ, trong đó yêu cầu các bộ cắt giảm, đơn giản hóa và đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho các địa phương giải quyết thủ tục hành chính.