Sẽ luật hoá hoạt động đưa đón học sinh bằng xe ô tô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) bổ sung quy định về hoạt động vận tải đưa đón học sinh bằng xe ô tô cùng nhiều nội dung quan trọng khác để Quốc hội cho ý kiến, xem xét thông qua.

Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể, qua hơn 10 năm thực hiện, Luật Giao thông đường bộ 2008 đã đạt được những kết quả nhất định, song trước tình hình mới, cần tiến hành sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế.

“Việc sửa đổi, bổ sung này tương đối toàn diện, dự kiến thực hiện ở hầu hết các điều, các chương sẽ tạo nên bước đột phá trong việc thể chế hoá các chủ trương của Đảng và chính sách của nhà nước về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vận tải đồng bộ, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể trình bày tờ trình trước Quốc hội, chiều 24-10

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể trình bày tờ trình trước Quốc hội, chiều 24-10

Báo cáo thẩm tra dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt cho biết, Uỷ ban cơ bản nhất trí với đề nghị của Chính phủ về việc tách Luật Giao thông đường bộ 2008 thành hai luật riêng biệt (gồm Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) và Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ).

Cơ bản tán thành với phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật, Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát, phân biệt rõ phạm vi và các nội dung điều chỉnh trong dự thảo luật này với dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

Đáng chú ý, về hoạt động vận tải đưa đón học sinh bằng xe ô tô (Điều 83), theo ông Võ Trọng Việt, có ý kiến đề nghị quy định chặt chẽ, hợp lý không gây tốn kém; đồng thời, gắn trách nhiệm của cơ sở giáo dục đào tạo trong việc tổ chức hoạt động, bảo đảm an toàn giao thông khi đưa đón học sinh.

Do còn nhiều ý kiến khác nhau nên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đề nghị ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu bổ sung, chỉnh lý các nội dung trên cho phù hợp, không để trùng dẫm giữa hai luật, tránh gây phiền hà cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có phương tiện tham gia giao thông và bảo đảm tính khả thi.

Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) gồm 6 chương, 102 điều, quy định về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; phương tiện giao thông đường bộ; vận tải đường bộ và quản lý nhà nước về giao thông đường bộ.

Điều 83. Hoạt động vận tải đưa đón học sinh bằng xe ô tô

1. Hoạt động vận tải đưa đón học sinh bằng xe ô tô là việc đơn vị kinh doanh vận tải hoặc cơ sở giáo dục, đào tạo sử dụng xe ô tô để đưa đón học sinh đi lại giữa nơi ở và nơi học tập hoặc tham gia các hoạt động khác do cơ sở giáo dục, đào tạo tổ chức.

2. Xe ô tô đưa đón học sinh phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định, có niên hạn sử dụng không quá 15 năm, có thiết bị đèn cảnh báo và đăng ký màu sơn riêng để nhận diện;

b) Xe ô tô sử dụng để đưa đón học sinh tiểu học hoặc mầm non phải có dây đai an toàn phù hợp với lứa tuổi hoặc phải sử dụng xe có ghế ngồi phù hợp với lứa tuổi học sinh, kính xe đảm bảo có thể quan sát rõ phía trong xe từ bên ngoài.

3. Lái xe ô tô đưa đón học sinh phải có 02 năm kinh nghiệm lái xe kinh doanh vận tải hành khách; thực hiện các quy định tại khoản 1 Điều 63 và Điều 66 của Luật này.

4. Cơ sở giáo dục, đào tạo tự tổ chức hoạt động vận tải đưa đón học sinh và đơn vị kinh doanh vận tải hoạt động vận tải đưa đón học sinh phải đáp ứng các quy định tại Điều 62, Điều 63 và Điều 65 của Luật này.

5. Trước khi tổ chức thực hiện, cơ sở giáo dục đào tạo tổ chức hoạt động đưa đón học sinh phải thông báo đến cơ quan cấp giấy phép các thông tin gồm: hành trình đưa đón, các điểm dừng đón, trả học sinh; danh sách phương tiện, danh sách lái xe kèm theo; hình ảnh của phương tiện và màu sơn đặc trưng. Trường hợp có sự thay đổi nội dung thông tin tại khoản này, cơ sở giáo dục thực hiện thông báo bổ sung.

6. Khi đưa đón học sinh tiểu học và mầm non phải bố trí tối thiểu 01 người quản lý trên mỗi xe ô tô để hướng dẫn, giám sát, duy trì trật tự và đảm bảo an toàn cho học sinh trong suốt chuyến đi. Trường hợp sử dụng xe ô tô có sức chứa trên 24 chỗ để đưa đón học sinh mầm non, phải bố trí tối thiểu 02 người quản lý trên mỗi xe ô tô.

7. Cơ sở giáo dục, đào tạo phải xây dựng, tập huấn cho cho lái xe và người quản lý học sinh nắm vững và thực hiện đúng quy trình đảm bảo an toàn khi đưa đón học sinh.

8. Cơ sở giáo dục, đào tạo khi tổ chức hoạt động đưa, đón học sinh chịu trách nhiệm về việc đón, trả học sinh của đơn vị mình đảm bảo an toàn giao thông.

(Trích dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi)