Sẽ cải cách mạnh các quy định về nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ yêu cầu khẩn trương rà soát, cải cách mạnh mẽ các quy định về nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.
Chính phủ yêu cầu các Bộ ngành đẩy mạnh 6 nội dung về cải cách hành chính

Chính phủ yêu cầu các Bộ ngành đẩy mạnh 6 nội dung về cải cách hành chính

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 489/TB-VPCP ngày 28-11-2023 kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tại Phiên họp thứ 6 giữa tháng 11.

Theo thông báo này, Ban Chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành và địa phương đẩy mạnh triển khai một cách toàn diện, đồng bộ đối với 06 nội dung về CCHC; tăng cường nguồn lực cho cấp cơ sở để tạo đột phá cho công tác này; nhất là cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính (TTHC) không cần thiết.

Đặc biệt, Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan triển khai các nhiệm vụ cần thiết để thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương từ ngày 1-7-2024 theo Kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách năm 2024, được thông qua tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV.

Đồng thời, khẩn trương rà soát, hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để tiếp tục cải cách mạnh mẽ các quy định về nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.

Ban Chỉ đạo CCHC cũng chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp các bộ, ngành hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật để đẩy mạnh tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập và khuyến khích xã hội hóa dịch vụ công ở các lĩnh vực có đủ điều kiện.