Saudi Arabia đối diện nguy cơ nghiêm trọng khi không thể tăng sản lượng dầu thêm nữaSaudi Arabia đối diện nguy cơ nghiêm trọng khi không thể tăng sản lượng dầu thêm nữaSaudi Arabia đối diện nguy cơ nghiêm trọng khi không thể tăng sản lượng dầu thêm nữaSaudi Arabia đối diện nguy cơ nghiêm trọng khi không thể tăng sản lượng dầu thêm nữaSaudi Arabia đối diện nguy cơ nghiêm trọng khi không thể tăng sản lượng dầu thêm nữaSaudi Arabia đối diện nguy cơ nghiêm trọng khi không thể tăng sản lượng dầu thêm nữaSaudi Arabia đối diện nguy cơ nghiêm trọng khi không thể tăng sản lượng dầu thêm nữaSaudi Arabia đối diện nguy cơ nghiêm trọng khi không thể tăng sản lượng dầu thêm nữaSaudi Arabia đối diện nguy cơ nghiêm trọng khi không thể tăng sản lượng dầu thêm nữaSaudi Arabia đối diện nguy cơ nghiêm trọng khi không thể tăng sản lượng dầu thêm nữaSaudi Arabia đối diện nguy cơ nghiêm trọng khi không thể tăng sản lượng dầu thêm nữaSaudi Arabia đối diện nguy cơ nghiêm trọng khi không thể tăng sản lượng dầu thêm nữaSaudi Arabia đối diện nguy cơ nghiêm trọng khi không thể tăng sản lượng dầu thêm nữaSaudi Arabia đối diện nguy cơ nghiêm trọng khi không thể tăng sản lượng dầu thêm nữa

Saudi Arabia đối diện nguy cơ nghiêm trọng khi không thể tăng sản lượng dầu thêm nữa

ANTD.VN - Thế giới chờ đợi Saudi Arabia tăng sản lượng dầu nhằm hạ nhiệt "cơn sốt giá", nhưng điều này khó lòng xảy ra.