Sắp tới, chủ hộ kinh doanh cá thể sẽ phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH đề xuất bổ sung đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với một số nhóm đối tượng có điều kiện và khả năng như chủ hộ kinh doanh cá thể; người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương.
Bộ LĐ-TB&XH đề xuất bổ sung chủ hộ kinh doanh cá thế vào đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Bộ LĐ-TB&XH đề xuất bổ sung chủ hộ kinh doanh cá thế vào đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, chính sách bảo hiểm xã hội hiện hành chưa hướng đến bao phủ toàn dân. Bảo hiểm xã hội bắt buộc còn bỏ sót một số nhóm đối tượng có nhu cầu và có khả năng nhưng chưa được luật hóa để tham gia.

Cụ thể, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 bổ sung quy định tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với 3 nhóm đối tượng, bao gồm, người làm việc theo hợp đồng lao động từ 1 đến dưới 3 tháng; người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Tuy nhiên, số lượng đối tượng thuộc diện trên tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc chưa được như kỳ vọng. Cụ thể số người làm việc theo hợp đồng lao động từ 1 đến dưới 3 tháng tính đến cuối năm 2019 chỉ có 13.533 người. Con số này chỉ chiếm khoảng 0,1% số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Tương tự người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội giai đoạn 2017 - 2020 lần lượt là: 137.131; 132.601; 129.155 và 116.403. Con số này giảm qua mỗi năm là do chính sách tinh giản biên chế. Tuy nhiên, mức trung bình cũng chỉ chiếm khoảng 0,9% tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc...

Đánh giá chung về kết quả phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, Bộ LĐ-TB&XH cho rằng, số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc còn dưới mức tiềm năng, còn nhiều đối tượng thuộc diện tham gia nhưng chưa tham gia.

Trong khi đó, Nghị quyết số 28-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2030, có khoảng 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội. Để đạt được mục tiêu mở rộng độ bao phủ của bảo hiểm xã hội, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất tiếp tục mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Cụ thể tại dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi lần này, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất mở rộng với một số nhóm đối tượng có điều kiện và khả năng như chủ hộ kinh doanh cá thể; người quản lý doanh nghiệp; người quản lý điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương.

Ngoài ra, cơ quan soạn thảo cho rằng, cần quy định cụ thể việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động làm việc không trọn thời gian; bổ sung quy định việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với trường hợp công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đồng thời là người giao kết hợp đồng lao động.