Sắp tới, cá nhân không gia hạn tạm trú sẽ bị phạt tới 1 triệu đồng?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo đề xuất mới nhất của Bộ Công an, công dân không thực hiện thực hiện đúng quy định về gia hạn tạm trú có thể bị phạt từ 500.000-1 triệu đồng.

Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình, Bộ Công an đã đề xuất quy định, cá nhân không thực hiện thực hiện đúng quy định về gia hạn tạm trú thì có thể bị phạt từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Trong khi đó, quy định hiện hành (Nghị định 144/2021/NĐ-CP) chỉ quy định xử phạt hành chính đối với cá nhân có hành vi không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú, tách hộ.

Bên cạnh đó, Dư thảo nghị định còn sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 9. Cụ thể, sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 “không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú, tách hộ hoặc điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú”;

Sửa đổi, bổ sung điểm c và d khoản 4 như sau: Làm giả, sử dụng xác nhận thông tin về cư trú để thực hiện hành vi trái pháp luật khác; Cản trở, không chấp hành việc kiểm tra thường trú, kiểm tra tạm trú, kiểm tra lưu trú, kiểm tra việc tạm vắng, kiểm tra việc cư trú tại nơi ở đã khai báo thông tin theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền”;

Sửa đổi, bổ sung khoản 5 như sau: Với hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm.

Về hồ sơ, thủ tục gia hạn tạm trú, trong thời hạn 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn tạm trú đã đăng ký, công dân phải làm thủ tục gia hạn tạm trú.

Hồ sơ gia hạn tạm trú gồm tờ khai thay đổi thông tin cư trú; đối với người gia hạn tam trú là người chưa thành niên thì trong tờ khai phải ghi rõ ý kiến đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản; Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp.

Người gia hạn trú nộp hồ sơ gia hạn tạm trú đến cơ quan đăng ký cư trú nơi mình dự kiến gian hạn tạm trú.

Khi tiếp nhận hồ sơ gia hạn tạm trú, cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra và cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người gia hạn; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người đăng ký bổ sung hồ sơ.

Sau khi thẩm định hồ sơ trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm cập nhật thông tin về thời hạn tạm trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký tạm trú; trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do…