Sắp tổ chức diễn đàn quốc gia về thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trung ương Đoàn, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam cùng với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam phối hợp tổ chức Diễn đàn chính sách quốc gia với chủ đề “Chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện”.

Trung ương Đoàn cho biết, diễn đàn chính sách quốc gia được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, với điểm cầu chính tại Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam và kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu tại trụ sở các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc.

Thông qua Diễn đàn sẽ cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, vai trò giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định những chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện phù hợp với tình hình mới.

Đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của thanh niên và toàn xã hội về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện; giúp cơ quan chức năng nghiên cứu và giải quyết các vấn đề về thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện; phổ biến, tuyên truyền về các điển hình trong thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện.

Tại Diễn đàn, lãnh đạo các Bộ, ngành, các chuyên gia, các cơ quan, tổ chức có liên quan về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện sẽ tập trung trao đổi các nhóm nội dung: Phân tích, đánh giá hệ thống chính sách và thực trạng thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện hiện nay; đề xuất chính sách, giải pháp về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện phù hợp với tình hình mới.