Sáng mãi sự nghiệp đấu tranh bảo vệ nhân dân

ANTD.VN - Ngày 19-8-1945, Cách mạng tháng Tám thành công, các tổ chức đầu tiên của lực lượng CAND được thành lập. Kể từ đó đến nay, 77 năm, biết bao các thế hệ chiến sĩ Công an nhân dân đã nối tiếp nhau để bảo vệ nhân dân, bảo vệ Tổ quốc, dù là trong thời chiến, hay thời bình. Trong thắng lợi chung của cả dân tộc, trong sự phát triển phồn vinh xây dựng đất nước như mong nguyện của chủ tịch Hồ Chí Minh có sự đóng góp của những chiến sĩ CAND.