'Rồng lửa' Buk-M3 Nga thực chiến xuất sắc khiến chúng đắt hàng? ảnh 1'Rồng lửa' Buk-M3 Nga thực chiến xuất sắc khiến chúng đắt hàng? ảnh 2'Rồng lửa' Buk-M3 Nga thực chiến xuất sắc khiến chúng đắt hàng? ảnh 3'Rồng lửa' Buk-M3 Nga thực chiến xuất sắc khiến chúng đắt hàng? ảnh 4'Rồng lửa' Buk-M3 Nga thực chiến xuất sắc khiến chúng đắt hàng? ảnh 5'Rồng lửa' Buk-M3 Nga thực chiến xuất sắc khiến chúng đắt hàng? ảnh 6'Rồng lửa' Buk-M3 Nga thực chiến xuất sắc khiến chúng đắt hàng? ảnh 7'Rồng lửa' Buk-M3 Nga thực chiến xuất sắc khiến chúng đắt hàng? ảnh 8'Rồng lửa' Buk-M3 Nga thực chiến xuất sắc khiến chúng đắt hàng? ảnh 9'Rồng lửa' Buk-M3 Nga thực chiến xuất sắc khiến chúng đắt hàng? ảnh 10'Rồng lửa' Buk-M3 Nga thực chiến xuất sắc khiến chúng đắt hàng? ảnh 11'Rồng lửa' Buk-M3 Nga thực chiến xuất sắc khiến chúng đắt hàng? ảnh 12'Rồng lửa' Buk-M3 Nga thực chiến xuất sắc khiến chúng đắt hàng? ảnh 13'Rồng lửa' Buk-M3 Nga thực chiến xuất sắc khiến chúng đắt hàng? ảnh 14'Rồng lửa' Buk-M3 Nga thực chiến xuất sắc khiến chúng đắt hàng? ảnh 15'Rồng lửa' Buk-M3 Nga thực chiến xuất sắc khiến chúng đắt hàng? ảnh 16'Rồng lửa' Buk-M3 Nga thực chiến xuất sắc khiến chúng đắt hàng? ảnh 17'Rồng lửa' Buk-M3 Nga thực chiến xuất sắc khiến chúng đắt hàng? ảnh 18'Rồng lửa' Buk-M3 Nga thực chiến xuất sắc khiến chúng đắt hàng? ảnh 19

'Rồng lửa' Buk-M3 Nga thực chiến xuất sắc khiến chúng đắt hàng?

ANTD.VN - Quân đội Nga tuyên bố rằng các tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại Buk-M3 của họ đã đạt được hiệu suất tác chiến rất cao khi tham gia thực chiến, vì thế chúng được đông đảo khách hàng quan tâm.