Rocket Hydra-70 nổi tiếng của Mỹ được tích hợp lên 'xe tăng bay' M-24 Liên XôRocket Hydra-70 nổi tiếng của Mỹ được tích hợp lên 'xe tăng bay' M-24 Liên XôRocket Hydra-70 nổi tiếng của Mỹ được tích hợp lên 'xe tăng bay' M-24 Liên XôRocket Hydra-70 nổi tiếng của Mỹ được tích hợp lên 'xe tăng bay' M-24 Liên XôRocket Hydra-70 nổi tiếng của Mỹ được tích hợp lên 'xe tăng bay' M-24 Liên XôRocket Hydra-70 nổi tiếng của Mỹ được tích hợp lên 'xe tăng bay' M-24 Liên XôRocket Hydra-70 nổi tiếng của Mỹ được tích hợp lên 'xe tăng bay' M-24 Liên XôRocket Hydra-70 nổi tiếng của Mỹ được tích hợp lên 'xe tăng bay' M-24 Liên XôRocket Hydra-70 nổi tiếng của Mỹ được tích hợp lên 'xe tăng bay' M-24 Liên XôRocket Hydra-70 nổi tiếng của Mỹ được tích hợp lên 'xe tăng bay' M-24 Liên XôRocket Hydra-70 nổi tiếng của Mỹ được tích hợp lên 'xe tăng bay' M-24 Liên XôRocket Hydra-70 nổi tiếng của Mỹ được tích hợp lên 'xe tăng bay' M-24 Liên XôRocket Hydra-70 nổi tiếng của Mỹ được tích hợp lên 'xe tăng bay' M-24 Liên XôRocket Hydra-70 nổi tiếng của Mỹ được tích hợp lên 'xe tăng bay' M-24 Liên XôRocket Hydra-70 nổi tiếng của Mỹ được tích hợp lên 'xe tăng bay' M-24 Liên XôRocket Hydra-70 nổi tiếng của Mỹ được tích hợp lên 'xe tăng bay' M-24 Liên XôRocket Hydra-70 nổi tiếng của Mỹ được tích hợp lên 'xe tăng bay' M-24 Liên XôRocket Hydra-70 nổi tiếng của Mỹ được tích hợp lên 'xe tăng bay' M-24 Liên XôRocket Hydra-70 nổi tiếng của Mỹ được tích hợp lên 'xe tăng bay' M-24 Liên XôRocket Hydra-70 nổi tiếng của Mỹ được tích hợp lên 'xe tăng bay' M-24 Liên XôRocket Hydra-70 nổi tiếng của Mỹ được tích hợp lên 'xe tăng bay' M-24 Liên XôRocket Hydra-70 nổi tiếng của Mỹ được tích hợp lên 'xe tăng bay' M-24 Liên XôRocket Hydra-70 nổi tiếng của Mỹ được tích hợp lên 'xe tăng bay' M-24 Liên Xô

Rocket Hydra-70 nổi tiếng của Mỹ được tích hợp lên 'xe tăng bay' M-24 Liên Xô

ANTD.VN - Rocket Hydra-70 do hãng General Dynamics Corp của Mỹ phát triển và sản xuất, được sử dụng để phá huỷ các mục tiêu mặt đất và nhân lực của đối phương. Gần đây loại rocket này đã được tích hợp lên máy bay trực thăng M-24 nguồn gốc Liên Xô.