Radar TRML-4D của Đức ‘chất’ cỡ nào?Radar TRML-4D của Đức ‘chất’ cỡ nào?Radar TRML-4D của Đức ‘chất’ cỡ nào?Radar TRML-4D của Đức ‘chất’ cỡ nào?Radar TRML-4D của Đức ‘chất’ cỡ nào?Radar TRML-4D của Đức ‘chất’ cỡ nào?Radar TRML-4D của Đức ‘chất’ cỡ nào?Radar TRML-4D của Đức ‘chất’ cỡ nào?Radar TRML-4D của Đức ‘chất’ cỡ nào?Radar TRML-4D của Đức ‘chất’ cỡ nào?Radar TRML-4D của Đức ‘chất’ cỡ nào?Radar TRML-4D của Đức ‘chất’ cỡ nào?Radar TRML-4D của Đức ‘chất’ cỡ nào?Radar TRML-4D của Đức ‘chất’ cỡ nào?

Radar TRML-4D của Đức ‘chất’ cỡ nào?

ANTD.VN - Radar TRML-4D của Đức sau khi bàn giao cho Ukraine được kỳ vọng sẽ giúp lực lượng phòng không nước cải thiện khả năng đối phó với các khí tài tấn công hiện đại của đối phương.