Ra mắt trang web chứng khoán chung ASEAN

(ANTĐ) - Ngày 8/4/2011 - tại Bali, Indonesia đã diễn ra lễ ra mắt trang web chung của 07 Sở GDCK thuộc 6 quốc gia ASEAN, gồm có: SGDCK Hà Nội, SGDCK Tp.HCM, SGDCK Indonesia, SGDCK Malaysia, SGDCK Philippine, SGDCK Singapore và SGDCK Thái Lan.

Ra mắt trang web chứng khoán chung ASEAN

(ANTĐ) - Ngày 8/4/2011 - tại Bali, Indonesia đã diễn ra lễ ra mắt trang web chung của 07 Sở GDCK thuộc 6 quốc gia ASEAN, gồm có: SGDCK Hà Nội, SGDCK Tp.HCM, SGDCK Indonesia, SGDCK Malaysia, SGDCK Philippine, SGDCK Singapore và SGDCK Thái Lan.

Hình ảnh trên trang web chung của các Sở GDCK Asean (nguồn www.aseanexchanges.org/)
Hình ảnh trên trang web chung của các Sở GDCK Asean (nguồn www.aseanexchanges.org/)

Trang web chung hỗ trợ các Sở GDCK ASEAN nâng cao hình ảnh trên thị trường khu vực và quốc tế. Cung cấp thông tin tổng thể về thị trường vốn ASEAN, một thị trường tiềm năng cấp độ khu vực, hiện có giá trị vốn hóa toàn thị trường đạt khoảng 1,8 nghìn tỷ đô la Mỹ với trên 3.000 công ty niêm yết. Đồng thời, giới thiệu 210 cổ phiếu tiêu biểu của 07 Sở ASEAN được lựa chọn theo tiêu chí giá trị thị trường và thanh khoản. Dựa trên các tiêu chí đó, HNX cùng các SGDCK ASEAN cùng công bố danh sách 30 cổ phiếu tiêu biểu của của mình và danh sách được cập nhật 6 tháng một lần.

Đây cũng sẽ là cánh cửa cho các doanh nghiệp đại diện cho nền kinh tế Việt Nam và hiện đang niêm yết trên HNX, HOSE tìm kiếm thông tin, mở rộng phạm vi và cơ hội kinh doanh, tiếp cận với môi trường đầu tư khu vực và quốc tế.

BT