Quy định lập hóa đơn bán hàng

(ANTĐ) - Hỏi: Tôi cùng mấy người bạn hùn vốn mở một công ty kinh doanh mặt hàng thiết bị vệ sinh. Trước kia chúng tôi kinh doanh nhỏ lẻ, nên không quan tâm nhiều đến chứng từ sổ sách kế toán. Tôi xin hỏi, khi hàng hóa bán ra, pháp luật quy định việc lập hóa đơn phải đảm bảo những tiêu chí nào? Giá trị hàng hóa dưới 100.000 đồng có phải lập hóa đơn không?

Quy định lập hóa đơn bán hàng

(ANTĐ) - Hỏi: Tôi cùng mấy người bạn hùn vốn mở một công ty kinh doanh mặt hàng thiết bị vệ sinh. Trước kia chúng tôi kinh doanh nhỏ lẻ, nên không quan tâm nhiều đến chứng từ sổ sách kế toán. Tôi xin hỏi, khi hàng hóa bán ra, pháp luật quy định việc lập hóa đơn phải đảm bảo những tiêu chí nào? Giá trị hàng hóa dưới 100.000 đồng có phải lập hóa đơn không?

Hoàng Minh (Hà Nam)

Trả lời: Theo quy định của Luật Kế toán và hướng dẫn của Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán phải lập hóa đơn. Khi lập hóa đơn phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định. Hóa đơn phải được lập theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn.

Bộ Tài chính quy định thứ tự lập hóa đơn đối với trường hợp nhiều cơ sở của cùng đơn vị kế toán sử dụng chung một loại hóa đơn có cùng tên, cùng ký hiệu. Ngày lập hóa đơn là ngày người bán và người mua làm thủ tục ghi nhận hàng hóa, dịch vụ đã được chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng. Các trường hợp pháp luật quy định chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký thì ngày lập hóa đơn là ngày bàn giao hàng hóa.

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

Trường hợp bán hàng qua điện thoại, qua mạng; bán hàng hóa, dịch vụ cùng lúc cho nhiều người tiêu dùng, khi lập hóa đơn người bán hoặc người mua không phải ký tên theo quy định của Bộ Tài chính.

Hóa đơn điện tử được lập xong sau khi người bán và người mua đã ký xác nhận giao dịch đã được thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá trị thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu nhận hóa đơn.

LS Bạch Tuyết Hoa